Broneerimis- ja veotingimused​

​Kehtivad alates 20.03.2014.

Passenger Booking Terms and Coditions and Conditions of Carriage.pdf ​

1. Sissejuhatus

Enne broneeringu kinnitamist peate teie ja teie broneeringusse kuuluvad isikud tutvuma käesolevate broneerimis- ja veotingimustega (edaspidi: tingimused).

Tingimusi kohaldatakse kõigile broneeringutele, mille on teinud reisijad (teie) ettevõtte DFDS (meie) või meie reisibüroode või edasimüüjate kaudu.

Parvlaevateenuseid pakub ettevõte DFDS Seaways (DFDS A/S, ettevõtte DFDS A/S sidusettevõte või haru) või teised teenusepakkujad, kui nii on märgitud.

Tingimusi kohaldatakse meie või meie teenusepakkujate kaudu toimuvale reisijate- ja pagasiveole.

Isikut, kes saadab (i) kommertssõidukit või (ii) elusloomi, mille/kelle vedu on kaetud kaubaveolepinguga (edaspidi juht), ei käsitleta tingimuste kohaselt reisijana, välja arvatud juhul, kui me ei ole selleks andnud kirjalikku nõusolekut. See tähendab, et juhil ei ole õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning juhil ei ole õigust nõuda viivitustest tulenevate kahjude hüvitamist (vt punkt [13]). Juht on siiski kohustatud järgima kõiki tingimustes toodud nõudeid ja meie vastutus juhi ees on piiratud kõigi asjakohaste konventsioonide kohaselt.

Kui olete ostnud reisi või teenuse mõnelt laeva-, raudtee-, maanteetranspordi või õhutranspordi ettevõttelt, kehtivad vastava ettevõtte veotingimused.

Pagasina käsitletakse kõiki esemeid ja sõidukeid, mida meie või meie teenusepakkujad transpordivad reisijateveo lepingu kohaselt. Tingimused on kohaldatavad ka kõigile teistele seotud lepingutele ja teenustele.

Tingimuste piirangud ja vastutus
Tingimused sisaldavad piiranguid ja väljajätmisi seoses meie vastutusega surma, vigastuste, rahaliste kahjude ja vara kahjustumise puhul, isegi kui see on põhjustatud meie hooletuse tõttu. Peale tingimuste kehtivad ka reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena konventsiooni tingimused, mida on täiendatud ja/või muudetud teiste kohaldatavate ja kehtivate õigusaktidega, ning ka määruse (EL) nr 392/2009 tingimused (koos edaspidi: Ateena konventsioon) ja määruse (EL) nr 1177/2010 tingimused, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi (edaspidi: reisijate õiguste määrus). 
 
Enamikul juhtudel piirab Ateena konventsioon meie vastutuse reisija surma või vigastuste korral ja/või reisija pagasi kadumise või kahjustumise eest ning näeb ette erisätte väärisesemete kohta. Vt punkti 16 (Meie vastutus teie ees vigastuste või pagasikahjustuste jms korral). Kokkuvõte määrusest (EL) nr 392/2009 leiate järgmiselt lingilt: 
​http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/index_en.htm. 
Kokkuvõtte teistes keeltes leiate järgmiselt lingilt: http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/, peatükist "Other linguistic versions”.

Reisijate õiguste määrus piirab ka meie vastutust teatud asjaolude korral. Vt punkt 12 (Meiepoolsed muudatused, tühistamised või viivitused). Kokkuvõte määrusest (EL) nr 1177/2010 leiate järgmiselt lingilt: 
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/summary_et.pdf

Lühendi SDR all on mõeldud Rahvusvahelise Valuutafondi määratud arvestusühikut, vt: www.imf.org ja http://lbank.lt/exchange/default.asp.

Reisikategooriad
Juhime teie tähelepanu sellele, et tingimused varieeruvad selle järgi, kas valite broneerides grupibroneeringu, reisipaketi või muud teenused.

Grupibroneering
Grupibroneering on mis tahes broneering 11 või rohkemale reisijale.

Pakett
Paketi all on mõeldud varem korraldatud kombinatsiooni, mis koosneb vähemalt kahest komponendist (transport, majutus ja muud turismiteenused), mis broneeritakse korraga ja mille eest on tasutud meile või meie edasimüüjale täies ulatuses enne reisi väljumist. Laeval ööbimine ei kuulu tingimuste mõistes majutuse alla, välja arvatud juhul kui ei ole sätestatud teisiti.

Muud teenused
Kõiki teisi broneeringuid käsitletakse muude teenustena. See hõlmab ka praamipiletite broneeringuid või eri ajal broneeritud teenuseid. Muude teenustena käsitletakse ka MiniCruise’i kruiise, mille korral ostab reisija edasi-tagasi pileti ja veedab kaks järjestikust ööd sama laeva pardal.

Ohutus ja ilmastikutingimused jms
Ettevõtte DFDS Seaways laevadel on laeva ja kõigi pardalolijate tervis ja ohutus meile kõige olulisemad.

Meil on ohutuse ja turvalisuse kaalutlustel õigus nõuda reisijate ja nende pagasi läbiotsimist.

Toetume mitmes olukorras kolmandatele pooltele ja mõnel juhul on reiside tühistamine või viivitused tingitud ilmastikutingimustest, milleks võivad olla näiteks tugev tuul, kõrged lained, tugevad hoovused, rasked jääolud, eriti kõrge või madal veetase, orkaanid, tornaadod ja üleujutused (edaspidi: ilmastikutingimused), mistõttu ei ole laeva ohutu käitamine võimalik. Lisaks võib ilmneda muid erakorralisi asjaolusid, mille eest ei vastuta ei meie ega ka meie teenusepakkujad, ning milleks võivad muu hulgas olla sõda, sõjaoht, terrorism, tulekahju, tööstusvaidlused, looduskatastroofid, tuumakatastroofid, tehnilised probleemid vm erakorralised asjaolud, mistõttu laev väljuda ei saa (edaspidi: vääramatu jõu juhtumid).

Sellega seoses soovitame teil reisiinfo saamiseks helistada meie klienditeeninduse telefonil 
+ 372 6 661 675 või külastada meie veebilehte http://www.dfdsseaways.ee​ vähemalt 24 tundi enne teie reisi väljumist, et olla kindel reisi toimumist vääravate asjaolude puudumises.​

2. Broneerimine

Broneerigu võite teha veebilehel www.dfdsseaways.ee või helistades meie klienditeenindusse telefonil +372 6 661 675. Võite broneerida piletid ka reisibüroode või edasimüüjate kaudu, kellega meil on sõlmitud vastavad kokkulepped. Kui soovite teada, kas teatud ettevõte on üks meie edasimüüjatest, võtke meiega ühendust.

Broneerides pileteid meie kaudu, peate edastama meile kõigi reisijate täisnime ja sünnikuupäeva. Kõigi reisijate nimed peavad vastama passis olevatele või kehtivatel, fotoga isikutunnistustel olevatele nimedele (nt juhiluba vms). Õige nime ja sünnikuupäeva meile edastamise eest vastutab reisija.

Broneeringud aktseptitakse ainult siis, kui olete tingimustega nõustunud. Pärast broneeringu tegemist edastame teile broneeringu kinnitusnumbri ja sellest hetkest käsitleme sõlmitud kokkuleppeid siduva lepinguna. Seejärel saadame teile posti või meili teel broneeringu kinnituse, kus on toodud teie broneeringu üksikasjad. Kontrollige kõiki üksikasju hoolega. Jälgige ka, et teil oleks reisi ajaks piisav isiku- ja sõidukikindlustus. Kui mõni üksikasi on ebatäpne, teavitage meid sellest kohe.

Ühegi broneeringu puhul – ükskõik mis hinna ning broneeringu tüübi (reisipakett vms) korral – ei tohi ühes kajutis olla rohkem reisijaid, kui on kajutis voodeid, lisaks võib olla üks alla 4-aastane laps. See tingimus kehtib kõigi kategooriate kohta hinnast hoolimata.

Broneeringu kinnitus
Broneeringu kinnitus on teie reisidokument, mille peaksite laeva väljumisterminali kaasa võtma. Broneeringu kinnitus annab teile õiguse reisida ettevõttega DFDS Seaways ja kasutada teisi tellitud teenuseid. Rohkem eraldi dokumente teile ei väljastata. Kõik vautšerid väljastatakse teile laeva väljumissadamas.
Juhime teie tähelepanu sellele, et teie kohustus on kontrollida, kas kogu broneeringu kinnitusel olev info on õige.

DFDS Seaways ei võta endale vastutust vigade või ebatäpsuste eest broneeringu kinnitusel, kui broneering on tehtud vahetult enne laeva väljumist, nii et ettevõttel DFDS Seaways ei ole olnud võimalik väljastada uut broneeringu kinnitust enne väljumiskuupäeva saabumist.

Check-in’i puudutav teave on toodud broneeringu kinnitusel.

Tasumine
Reisi ja teiste teenuste eest tuleb maksta broneeringut tehes, välja arvatud juhul, kui ei ole märgitud teisiti.
Broneeringu kinnitus kehtib ainult koos maksmiseks kasutatud krediit- või deebetkaardiga, seega tuleb teil maksmiseks kasutatud krediit- või deebetkaart check-in lauda kaasa võtta. Kui te ei esita meie töötajale maksmiseks kasutatud krediit- või deebetkaarti, siis eeldame, et makse ei ole sooritatud õiguslikel alustel ja nõuame sularahamakset check-in-lauas.

Broneering on ettevõttele DFDS Seaways siduv vaid siis, kui oleme makse kätte saanud. Tasuda on võimalik Mastercardi või Visa krediitkaardi ja deebetkaartidega.

Maksetingimuste mittejärgimisel tühistatakse broneering automaatselt. Automaatse tühistamise korral peab reisija tasuma punktis 12 (Teiepoolne muutmine või tühistamine) nimetatud tühistamistasu. Täielikult või osaliselt kasutamata jäänud reisi osasid ei kompenseerita. Makset sooritades märkige ka oma broneeringu number. Makse tõendamiseks sobivad kõik ametlikud maksekviitungid. Kontoväljavõtet makse tõendamiseks sobiva dokumendina ei arvestata.

Maksetingimuste mittejärgimisel võime tulevaste broneeringute korral nõuda teilt sularahamakset või kehtivat maksekinnitust, mis tõendab broneeringu eest tasumist.

Teenustasu
Meie veebilehel broneeritavaid teenuseid saab broneerida ka telefoni teel meie klienditeeninduse kaudu. Juhul kui broneering sooritatakse telefonitsi või terminalis, lisatakse broneeringule broneerimistasu, mis võib sõltuda kõnekeskuse asukohast või terminalist, kus broneering tehti. Selleks, et vältida kahtlusi broneerimistasu lisamise ja selle suuruse suhtes, palume teil enne broneeringut teha päring broneerimistasu kohta.

Grupibroneeringud
Grupibroneeringute eest tuleb teile saadetud arve alusel täielikult tasuda hiljemalt 35 päeva enne reisi algust.

Broneerimine kellegi teise nimel
Kui broneerite teenuseid mitme inimese nimel ja teete broneeringu nende eest, kehtivad teile järgmised tingimused, hoolimata sellest, kas kuulute ise sellesse gruppi ja/või broneeringusse:
1. Teid käsitletakse (seaduse silmis) kui gruppi kuuluvate inimeste agenti. Lisaks lubate meile broneeringu tegemisega, et teil on volitused kohustada iga üksikisikut, kellele broneeringu tegite, järgima tingimustes toodud kohustusi samal viisil nagu siis, kui nad oleksid teinud broneeringu ise. 
2. Võtate isikliku vastutuse kontrollimaks, et:
• igal üksikisikul on vajalikud reisidokumendid, 
•  neid on teavitatud ja nad vastavad punktis 14 (Puuetega isikud ja piiratud liikumisvõimega isikud) toodud nõuetele. 
3. Võtate endale kohustuse tagada (hoolimata sellest, kas reisite ka ise kaasa või mitte), et märgite broneerides grupijuhi nime ja aadressi, kes on vastutav meie ja (pardal olles) kapteni ees gruppi kuuluvate üksikisikute juhtimise ja nende käitumise eest. 
4. Lubate tagada, et kõik üksikisikud on täiesti teadlikud tingimustest, ning juhtida iga üksikisiku tähelepanu nendele tingimustele ja tagada, et kõik üksikisikud on tingimustega nõus. 
5. Teie (isiklikult) hüvitate meile kõik lepingu tingimuste rikkumisest tulenevad kahjud (sh mittetasumine), mis on tekitatud gruppi kuuluvate üksikisikute poolt, või kahjud, mis on tingitud gruppi kuuluvate üksikisiku (täiskasvanu või lapse) suutmatusest järgida üldisi käitumisnorme. 
6. Võtate täieliku vastutuse kogu grupi eest. See hõlmab ka vastutust selle eest, et iga üksikisik tasuks teenuste eest enne reisi väljumist või enne meie müüdavate teenuste aktsepteerimist.
7. Te kinnitate, et tegutsete vaid grupireisi organiseerijana ning te ei ole otseselt või kaudselt seotud reisiteenuseid pakkuvate ettevõtetega.
8. Võtate iga gruppi kuuluva üksikisiku nimel hea käitumise kohustuse enne meie laevadel reisi alustamist või meie pakutavate teenustega nõustumist.

Erinõudmised ja lisateenused
Erinõudmised (näiteks menüü kohta) edastatakse asjakohasele teenusepakkujale, kuid nende täitmist ei garanteerita. Kliendile spetsiaalselt kohandatud teenustele rakendub lisateenustasu.

Kõik meiega sõlmitud erikokkulepped ja palved erikokkulepete korraldamiseks kliendi soovi järgi kehtivad ainult siis, kui need on täpsustatud broneeringu kinnitusel.

3. Hinnad

​​Meil on paindlik hinnastruktuur, mis tähendab, et hinnad sõltuvad nõudlusest, väljumispäevast ja sellest, kui pikalt reis ette broneeriti. Hinnad sõltuvad ka reisivate inimeste arvust, sõiduki mõõtmetest ja kajutiklassidest. Jätame endale õiguse kõiki tasusid või hindu muuta enne seda, kui olete broneerinud reisi ettevõttega DFDS Seaways.

Pärast seda, kui broneering muutub siduvaks, ei muuda me tõenäoliselt teie reisi hinda. Jätame endale siiski õiguse kehtestada lisamaksu, kui see on vajalik valitsuse tegevuse, valuuta vahetuskursside kõikumise ja transpordikulude tõusu (nt avalikustatud hinnad ja kütusekulu) tõttu ning tasude, maksude või teenuste pealt makstavate tasude muutuste tõttu (sh käibemaks või sadamate maabumismaksud või pardaleminekutasud).

Reisipaketid
Kui lisamaks moodustab 10% või rohkem teie reisipaketi koguhinnast, on teil õigus broneering tühistada ilma leppetrahvita ja saada oma raha täies ulatuses tagasi. Kui valite broneeringu tühistamise, peate sellest meid kirjalikult teavitama 10 päeva jooksul alates hetkest, kui saite teate lisamaksu kehtestamise kohta.​

4. Passid, viisa, tervis

Peate vastama kõigile isikutunnistuse, passi, viisa, immigratsiooni ja tervisega seonduvatele vorminõuetele, mis kehtivad teie reisile või mis tahes muu meie osutatava teenuse osutamise aja jooksul. Kehtetu või ebapiisavate reisidokumentidega reisijaid check-in-lauas ei teenindata ning me ei võta endale mingit vastutust sellest tulenevate tagajärgede eest, samuti ei ole teil õigus oma raha tagasi nõuda.

Teie kohustus on kontrollida ja täielikult vastata eeskirjadele, mis on vajalikud teistesse riikidesse sisenemiseks. Viide Eesti Välisministeeriumi kodulehele:

http://valisministeerium.ee/et/reisi-ja-konsulaarinfo


Peate meile täies mahus hüvitama kõik trahvid, tagasisõidu või muu teisaldamisega seotud kulud, kinnipidamiskulud ja kõik muud seonduvad kulud, mida meil tuleb kanda seoses sellega, kui teie ei suuda esitada vajalikke dokumente asjakohastele ametivõimudele.

Kui teil ei ole tagasisõidupiletit ja teid ei lasta sihtriiki, tuleb teil igal juhul tasuda meile tagasisõidupileti maksumus. Teie kohustus on hüvitada meile ka kõik meie või meie edasimüüja kantud kulud, mis on seotud teie tagasisõiduga.​

5. Rasedus

DFDS Seaways ei soovita reisida ettevõttega DFDS Seaways üle 34 nädala rasedatel naistel. Vastaval juhul on ettevõttel DFDS Seaways õigus küsida meditsiinitõendit, mis tõendab raseda tervisliku seisundi sobivust reisimiseks.

Soovitame, et rasedad reisijad hangiksid tervisekindlustuse, mis tagab piisava kindlustuskaitse komplikatsioonide korral. Juhime teie tähelepanu sellele, et raseduse hilisemas järgus võib kindlustuskaitse olla piiratud. Te peate olema teadlik sellest, kas teil on reisikindlustus või mitte. Ettevõte DFDS Seaways ei võta selle eest mingit vastutust.

6. Lapsed ja alla 18 a noored

Lapsed vanuses 0–3 a reisivad tasuta, kui nad ei kasuta laeval ja/või hotellis eraldi voodit (maksimaalselt üks 0–3 a laps kajuti kohta) . Laps peab olema registreeritud ja broneeringu kinnituses olevate isikute nimekirjas. Kui lapsele vanuses 0–3 a (k.a) soovitakse eraldi voodit, tuleb maksta lastele kehtestatud hind. Söögikordade eest tuleb tasuda otse hotelli.

Hinnad lastele (4–15 a)
Mõnel juhul on lastele vanuses 4–15 a (k.a) kehtestatud erihinnad. Lastele​​ kehtestatud hinnad hotellides põhinevad lisavoodil kaheinimesetoas, kus peatub kaks täishinda maksvat inimest.

Alla 18 a lapsed
Alla 18 a lapsed võivad reisida vaid täiskasvanu saatel. Lapsed vanuses 16–18 a võivad reisida laeval ka üksi, juhul kui nende vanemad või eeskostjad on selleks andnud kirjaliku loa. Nimetatud kirjalik luba tuleb ette näidata check-in-lauas mõlemal sõidusuunal. Loa mittenäitamisel isikut pardale ei lubata.

7. Lemmikloomad

Lemmikloomi saab reisile kaasa võtta vaid teatud marsruutidel, millel ettevõte DFDS Seaways tegutseb. On oluline, et viiksite end kurssi lemmikloomadele kehtestatud tingimustega laeva pardal enne broneeringu sooritamist ja laevale saabumist ning teavitaksite juba broneeringu sooritamisel meid või reisikorraldajat oma soovist tuua lemmikloom laeva pardale.

Omaniku/reisija kohustus on järgida eeskirju, mis kehtivad lemmikloomade impordile sihtriiki ja naasmisele lähteriiki. Omanik/reisija peab järgima ka kõiki teisi eeskirju, mis käsitlevad reisimist koos lemmikloomadega, sealhulgas passi ja muude dokumentidega seotud eeskirju.

Üldjuhul peab lemmikloom reisi ajal viibima teie sõidukis või puuris (kui puurid on laevale DFDS Seaways paigaldanud), kui aga soovite tuua oma lemmiklooma kajutisse, peate broneerima selleks spetsiaalselt kohandatud kajuti, mille saadavus sõltub vabade kohtade olemasolust broneerimise ajal. Spetsiaalselt kohandatud kajutis reisides peab lemmikloom olema puuris või rihma otsas ning kandma suukorvi. Lemmiklooma ei tohi mingil juhul lubada reisijate vooditesse.

Norrasse sõitvatele lemmikloomadele kehtestatud reeglid leiate siit.

Taani sõitvatele lemmikloomadele kehtestatud reeglid leiate siit.

Ühendkuningriiki sõitvatele lemmikloomadele kehtestatud reeglid leiate siit​: 
https://www.gov.uk/take-pet-abroad
Rootsi sõitvatele lemmikloomadele kehtestatud reeglid leiate siit:
http://www.tullverket.se/download/18.47cb27df1345aa2288180003859/ (to find out if that is the one site to be used)
Saksamaale sõitvatele lemmikloomadele kehtestatud reeglid leiate siit:
http://www1.zoll.de/english_version/faq/a0_passenger_traffic/d0_pets/index.html​

8. Sõidukid

​​Teie kohustus on oma sõidukit välismaale viies kontrollida ja veenduda, et sellega seotud dokumendid on korras ja sõiduk vastab välisriigis kehtivatele liikluseeskirjadele.

Reisijate kohustus on ise tasuda kõik kulud, mis ilmnevad seoses haiguste, haiglasse sattumise ja muu sellisega kogu reisi vältel. Ettevõtte DFDS Seaways laevade pardal ei ole arsti.

Soovitame teil enne reisi algust hankida reisi- ja õnnetusjuhtumikindlustus. Kui peate seda vajalikuks, saate reisi- ja õnnetusjuhtumikindlustust osta oma kindlustusettevõttest. Teie kohustus on veenduda, et olete kaetud kindlustuskaitsega, ja vajaduse korral hankida sobiv kindlustus ja/või lisakindlustus. Ettevõte DFDS Seaways selle eest ei vastuta. Kindlustus peaks vähemalt katma haiguse, vigastuse ja tagasisõiduga seotud kulud välismaal viibimise ajal, kaotatud ja kahjustatud pagasi (sh ka teie sõiduki) ja broneeringu muutmise või tühistamise.

Sõidukite piletihinnad
Hinnad kehtivad ainult saatesõidukitele ja -haagistele. Sõidukid ja haagised võivad sisaldada isiklikke esemeid, mida on tavaliselt puhkuseks või isiklikeks külaskäikudeks vaja.
Sõidukite hinnad ei kehti sõidukitele, mis on pikemad kui 12 m või mis veavad kommertskaupa või kommertslasti (edaspidi: kommertskaup). Autodes ja haagistes veetavale kommertskaubale kehtivad kaubaveo tasud. Reisibussidele rakendatakse eraldi bussidele mõeldud tasu.

Ettevõttel DFDS Seaways on õigus nõuda arvestuslikku kaubaveotasu kaubalt, mida veetakse vastuolus tingimustega, ning ei võta endale mingit vastutust sellest tulenevate tagajärgede eest. Eriti kehtib see kaubale, mida on ühe sõiduki kohta rohkem kui ette nähtud, sh kommertstooted, mis ei kuulu reisijale või on mõeldud edasimüügiks/töötlemiseks.

Jalgrataste kohta tuleb teha eelnev broneering.

Juhime teie tähelepanu sellele, et broneeringus tohib olla iga inimese kohta ainult üks sõiduk.

Sõidukitele kehtestatud nõuded
a) Lubate edastada täpsed andmed
• Oma broneeringut kinnitades olete teadlik sellest, et laeva kaptenil koos meeskonna ja ettevõtte DFDS Seaways pardalemineku personaliga on õigus üksikasjalikult kontrollida, kas teie broneerimise käigus edastatud andmed on täpsed. See on vajalik turvalisuse kaalutlustel, et tagada reisijate tervis, ohutus ja mugavus.
• Kui andmed tunduvad olevat või on ebatäpsed, olete nõus sellega, et võime rakendada sanktsioone. Vt punkt 8 d (Sanktsioonid rikkumiste korral).
b) Sõiduki tüüp ja selle kasutamine 
Kui te ei vasta järgmistele nõudmistele, on ettevõttel DFDS Seaways õigus enne väljumist või väljumisel kehtestada sanktsioone. Ilma et see piiraks ettevõtte DFDS Seaways kaalutlusi, on nõutav:
• sõiduk peab olema sõidukorras;
• sõiduk peab olema kindlustatud avalikel teedel sõitmise jaoks (nõudmisel peate olema suuteline esitama seda tõendavad dokumendid);
• sõidukil peab olema kehtiv ülevaatuse tunnistus või samaväärne tõend, mis on väljastatud vastavalt selle riigi kohalikele ja kehtivatele seadustele, kus sõiduk on registreeritud, ning mis näitab, et sõiduk on kasutuskõlblik (nõudmisel peate olema suuteline esitama seda tõendavad dokumendid); 
• teie reisi eesmärgiks ei ole kommertskauba vedu; 
• sõiduk peab olema lubatud mõõtmetega, mis vastavad erasõidukitele kehtestatud hindadele; 
• te ei vea kommertskaupa ega kommertseesmärgil kasutatavat kaupa ega tollitavat kommertskaupa; 
• sõiduk peab olema selline, mida tavaliselt (meie arvates) kasutatakse erasõidukina. Sellest tulenevalt käsitleme muu hulgas järgnevalt loetletud sõidukeid kommertssõidukitena:
1. sõiduk, millel on kergkaupa vedava sõiduki maksimaalne või sellest suurem kogukaal, hoolimata sellest, kas sõiduk veab või ei vea kommertskaupa ja/või seda kasutatakse või ei kasutata kommertseesmärgil;
2. igat tüüpi veokid, millel on külgedeta ja/või allalastavate külgedega veokast ja igas suuruses ja iga kaaluga haagised; 
3. kõik kaubikud;
4. kõik motoriseeritud matkabussid, mida kasutatakse või mis on seotud ringi sõitva või kindlas asukohas oleva äritegevusega;
5. kõik haagised, mis on selliste sõidukite külge kinnitatud või mida veetakse selliste sõidukite abil. 
• te ei vea ohtlikke kaupu (loetud ohtlikeks Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) poolt või mitte);
• sõiduk ei tohi olla rendisõiduk, eriti reisibuss, kus on kohti rohkem kui 12 inimesele;
• mootorsõidukeid, mis töötavad veeldatud naftagaasi (LPG), veeldatud maagaasi (LNG), surugaasi või külmutatud maagaasiga, aktsepteeritakse vaid siis, kui tegemist on tunnustatud tooja mudeliga, millel on standardspetsifikatsioonid;
• elektriautosid ei tohi ühendada laadimiseks laeva elektrisüsteemi.

c) Kommertssõidukid
• Kommertskaupu vedavatele sõidukitele, mida ei ole deklareeritud, rakendatakse check-in’is lisamaks.
d) Sanktsioonid rikkumiste korral 
Kohustute aktsepteerima sanktsioone, mida võime mõistlikel põhjendustel rakendada seoses teiepoolsete kohustuste rikkumisega (punktid 8, a-c).

Ettevõttel DFDS Seaways on õigus 
• keelduda sõiduki(te) võtmisest pardale, kui ei ole makstud lisatasu; 
• keelduda sõiduki(te) võtmisest pardale, kui ei ole täidetud ettevõtte kehtestatud tingimusi, nt kommertskauba eemaldamine sõidukitest;
• keelduda lõplikult sõiduki(te) võtmisest pardale, kui on ilmne, et teie sõiduki mittevastavusi ei saa kõrvaldada või kui mittevastavuste kõrvaldamise tõttu võib laeva väljumine hilineda.

Lisaks kohustute nende asjaolude ilmnemisel aktsepteerima, et meil ei ole mingit kohustust teile reisi maksumust hüvitada, kuna teie broneerisite koha laeval, mille me muul juhul oleksime müünud teistele reisijatele.

Lisaks nõustute ka, et ettevõtte DFDS Seaways võib selliseid sanktsioone pardaleminekul rakendada ilma etteteatamiseta.

9. Ohtlik kaup või pagas

Reisijad peavad järgima kõiki kohaldatavate seaduste ja rahvusvaheliste konventsioonide nõudeid, mis on kehtestatud ohtliku kauba ja pagasi veole.

Laevale ei tohi tuua kaupa või pagasit, mis võib põhjustada märkimisväärseid ebamugavusi teistele reisijatele või meeskonnale või ohustada laeva ohutust või turvalisust. Seetõttu on laevale keelatud tuua ohtlikke relvi ja ründerelvi, lõhkeaineid, narkootikume, kanistritega kütust (bensiin/diisel) ja sarnaseid esemeid. Värve, kemikaale ja muid seotud tooteid käsitletakse samuti ohtlike kaupadena ja ei lubata ettevõtte DFDS Seaways laevade pardale.

Reisijaid, kes eespool toodud nõuetele ei vasta, laevale ei lubata ning reisi maksumust neile ei hüvitata.
 
Ohutuse ja turvalisuse kaalutlustel on meil ka õigus nõuda reisijate ja nende pagasi läbiotsimist.

Reisijad, kes peavad ettevõtte DFDS Seaways laevadega ohtlikke kaupu või pagasit transportima, peavad varem esitama vastavasisulise kirjaliku päringu ja teavitama meid ohtlikust kaubast või pagasist. On vajalik, et teavitaksite meid nõuetekohaselt kõigist meetmetest, mida peame võtma, et käsitleda sellist kaupa või pagasit nõuetekohaselt.

Olukordades, kus ohtlik kaup või pagas laaditakse laevale, ilma et me oleksime teadlikud selle iseloomust, võime sellised kaubad või pagasi olenevalt olukorrast ka laevalt maha laadida, kahjutuks teha või hävitada, ilma et meil oleks kohustus maksta kompensatsiooni sellise kauba või pagasi kahjude või hävimise eest. Sama kehtib ka siis, kui me oleme olnud teadlikud laevale laaditud ohtliku kauba või pagasi iseloomust, kuid hiljem osutub see kaup või pagas laevale, inimeludele või kaubale nii ohtlikuks, et oleks ebamõistlik hoida seda kaupa või pagasit pardal.

Kui kaup või pagas põhjustab kahju või kaotusi, tuleb teil tasuda kompensatsiooni, kui teie või isik, kelle eest te vastutate, on põhjustanud kahju või kaotuse eksimuse või hooletuse tõttu.

IMO ohtlikeks tunnistatud kaupu vedavad sõidukeid tohib vedada vaid kooskõlas ettevõtte DFDS Seaways kirjeldatud kaupade üldiste mereveotingimuste sätetega (North Sea Freight Conditions of Carriage), vt punkt 21 allpool.

Erilubadega sõidukitel on lubatud vedada maksimaalselt 47 kg gaasiballoone. Ülesõidu ajal tuleb gaasiballoonid lahti ühendada ja välja lülitada.​

10. Kajutipagas

Kajutipagas on kogu pagas, mille endaga kajutisse kaasa võtate.

Ettevõtte DFDS Seaways laevadega reisivatel reisijatel on lubatud kaasa võtta kuni 50 kg kajutipagasit ühe täiskasvanu ja 25 kg kajutipagasit ühe lapse kohta. Reisija kohustus on teavitada ettevõtet DFDS Seaways eespool nimetatud piirmäärasid ületavast kaubast / isiklikest asjadest.

Kui ettevõte DFDS Seaways ja/või toll seda nõuab, peab reisija selgitama oma pagasi iseloomu ja sinna kuuluvate esemete hulka.​

11. Teiepoolne muutmine või tühistamine

Muutmine või tühistamine
Teil on võimalus teatud tüüpi broneeringuid muuta ja/või tühistada helistades meie klienditeenindusse telefonil +372 6 661 675 või e-maili teel. Muutmisel rakendub tasu 10 eurot. Auto registrinumbri muutmine on tasuta. 

Broneeringu kuupäeva ei ole võimalik muuta kui reisi alguseni on jäänud vähem kui 24 tundi.

Broneeringu teiepoolse muutmise/tühistamise reeglid võivad varieeruda sõltuvalt allpool toodud reisikategooriatest ja konkreetsetest tingimustest.

MiniCruise’e saab alustada vaid broneeringu kinnitusel toodud lähtepunktist. Kui te ei alusta reisi lähtepunktist, tühistatakse kogu reis. MiniCruise’e ei saa kasutada ühe otsa reisidena.

Kui broneeringusse tehtud muudatuste tõttu väheneb broneeringu väärtus, kehtib broneeringule siiski esialgne hind.

Kui me oleme broneeringu teostamise ajal teavitanud teid, et muudatused/tühistamine ei ole võimalik meie edasimüüjate tingimuste tõttu, kaotate kogu broneeringu väärtuse sõltumata ajast, millal broneeringut muutsite / broneeringu tühistasite.

Kui tühistate broneeringu erakorraliste terviseprobleemide, õnnetuste jms tõttu, olete siiski kohustatud tasuma kõik senised tasud (vt altpoolt). Seetõttu soovitame kõigil reisijatel hankida piisav isiklik reisikindlustus.

Läbi reisibüroo või laeva väljumisterminalis tehtud broneeringud
Reisibüroo kaudu või laeva väljumisterminalis tehtud broneeringuid saab muuta vaid siis, kui teavitate muudatusest asjakohast reisibürood või terminali mitte hiljem kui üks päev enne laeva graafikujärgset väljumist. Juhime teie tähelepanu sellele, et väljumiskuupäeva muutmine on lubatud vaid üks kord, lisaks peab uus väljumiskuupäev olema 1 kuu sees arvates esmalt broneeritud väljumiskuupäevast. Hinnaerinevuse korral algse ja uue broneeringu vahel peate vahe tasuma broneeringu muutmise ajal. Juhul kui selline muudetud broneering tühistatakse, peate tasuma tühistamistasu, mille määramisel arvestatakse esmast väljumiskuupäeva.

Reisipaketid ja muud teenused
Muude teenuste, näiteks praamipiletite broneeringute või MiniCruise’ide tühistamisel rakendatakse tasu (edaspidi tühistamistasu), mille suurus sõltub sellest, millal te meile tühistamisest teatate. Kui teil on pärast broneeringu tühistamist õigus tagasimaksetele, arvestatakse sealt tühistamistasu maha järgmiselt:

• Rohkem kui 22 päeva enne reisi väljumist
Juhul kui tühistate reisi rohkem kui 22 päeva enne selle väljumist, ei rakendata broneeringule, sealhulgas kõigile lisateenustele (nt söögid, joogid, uuendused), tühistamistasu.
•  21–7 päeva enne reisi väljumist
Juhul kui tühistate reisi 21–7 päeva enne selle väljumist, tuleb tasuda tühistamistasu 10% kogu broneeringu hinnast, sealhulgas lisateenustelt (nt söögid, joogid, uuendused).
•  6–2 päeva enne reisi väljumist
Juhul kui tühistate reisi 6–7 päeva enne selle väljumist, tuleb tasuda tühistamistasu 50% kogu broneeringu hinnast, sealhulgas lisateenustelt (nt söögid, joogid, uuendused). 
• Vähem kui 24 tundi enne reisi väljumist
Juhul kui tühistate reisi päev enne selle väljumist, tuleb tasuda tühistamistasu 100% kogu broneeringu hinnast, sealhulgas lisateenustelt (nt söögid, joogid, uuendused).

Tühistamisest tuleb teatada kirjalikult, telefoni teel teostatud tühistamist ei aktsepteerita. Osasid broneeringuid saate tühistada ka aadressil http://www.dfdsseaways.ee​.

Reisipakettide või muude teenuste tühistamisel (välja arvatud eespool nimetatud teenused) on tühistamistasu 100% kogu broneeringu hinnast, sealhulgas lisateenustelt (nt söögid, joogid, uuendused).

Reisipaketid
Võite reisipaketi ilma tühistamistasuta tühistada juhul, kui 14 päeva jooksul enne reisi ilmneb mõni järgnevatest asjaoludest: sõda, looduskatastroof, surmavad nakkushaigused või muud samaväärsed sündmused. Sellises olukorras on teil õigus saada oma raha täies ulatuses tagasi kogu reisipaketiga seotud broneeringult. See ei kehti siiski sel juhul, kui te sündmusest teadsite või kui sündmus oli üldiselt teada sel ajal, kui te reisipaketi broneerisite.

Grupibroneeringud
Isik, kes on teinud grupibroneeringu 11 või rohkemale isikule, peaks sellise broneeringu tühistamisest teavitama ettevõtet DFDS Seaways kirjalikult mitte hiljem kui 35 päeva enne reisi väljumist. Kui grupibroneering tühistatakse vähem kui 35 päeva enne reisi väljumist, siis reisi maksumust teile ei hüvitata.

Eripakkumised ja -hinnad
Teie broneeringu kinnitusel on märgitud, kas teie broneering on osa eripakkumisest (kampaaniahind) või hinnasoodustusega. Sellist tüüpi broneeringuid ei saa tühistada ja nende maksumust kliendile ei hüvitata. Tühistamistasu on 100% broneeringu hinnast. Hetkel on üheks selliseks edasi-tagasi soodusreis 25%, deluxe kajut 40% soodustusega.

Nime muutmine broneeringus / broneeringu ülekandmine
Juhul kui teavitate meid broneeringu ülekandmisest mõistliku aja jooksul enne reisi väljumiskuupäeva, saate ettevõtte DFDS Seaways kaudu tehtud broneeringu (kõik kategooriad) üle kanda teisele isikule. Broneeringu peab üle kandma algse broneeringu eest vastutav isik ja ülekandmine peab vastama järgmistele reeglitele.

Iga nime muutmine broneeringul maksab 10 €. Kui ülekandmisega on seotud täiendavad kulud, tuleb need kulud ülekandmise ajal tasuda täies mahus.

Võite broneeringu üle kanda juhul, kui isik, kellele broneeringu üle kannate, vastab vajalikele passi- ja viisatingimustele ning tervisega seotud eeskirjadele, millele vastavust ettevõte DFDS Seaways teilt nõudis algse broneeringu tegemisel, vt eespool punkt 3 (Passid, viisa ja tervis).

Kõikide tasude ja/või kulutuste eest, mis võivad tuleneda broneeringu ülekandmisest, täieliku tasumise eest vastutavad nii algse broneeringu teinud kui ka ülekantud broneeringu saanud isik.

Ettevõte DFDS Seaways võib broneeringu ülekandmisest keelduda, kui ettevõttel on võimalik tõestada, et broneeringut ei ole võimalik üle kanda hotellide, kajutiomanike, liiklus- ja lennuoperaatorite ja/või ametivõimude kehtestatud eeskirjade tõttu.

Ettevõte DFDS Seaways ei võta endale  vastutust reiside eest, mis on ostetud edasimüügi teel, välja arvatud siis, kui reis on müüdud meie tunnustatud partneri/agendi kaudu. Lisaks ettevõttele DFDS Seaways või ettevõtte DFDS Seaways partneritele/agentidele müüakse meie pileteid edasi ka mujal, tavaliselt interneti vahendusel. Kui olete ostnud edasimüüdud reisi, on see teie omal vastutusel ja riskil. Sellise reisi ostmisel olge ettevaatlik ja võtke tarvitusele vajalikud meetmed, et kontrollida reisi müüjat vältimaks internetipettuse ohvriks sattumist.

Raha mittetagastamine
Tagasimaksed muude teenuste, näiteks jalgpalli-, ooperi- või kontserdipiletite eest sõltuvad sellest, kas teenuse eest on täies ulatuses ettevõttele DFDS Seaways tasutud.

Ettevõtte DFDS Seaways kaudu ostetud selliste teenuste eest nagu reisi tühistamise kindlustuse, administratiivtasude ja ürituste piletite eest raha tagasi ei maksta.

Samuti ei hüvitata kaotatud või kasutamata broneeringu kinnitusi/reisidokumente, vautšereid ja hotellikuponge.

Juhime teie tähelepanu sellele, et ettemakstud toidukordade eest raha tagasi ei maksta, välja arvatud juhul kui need on tühistatud vähemalt 48 tundi enne reisi algust.

12. Meiepoolsed muudatused, tühistamised või viivitused

Muudatused laevagraafikutes ja marsruutides
Me ei vastuta väljakuulutatud väljumis- ja saabumisaegadest kinnipidamise eest. Kõik meie trükistes, veebilehel ja broneeringu kinnitusel või vautšeril toodud väljumis- ja saabumisajad ning laevade omadused on hinnangulised ja me ei garanteeri nende tagamist.

Nagu ka tutvustuses öeldud, sõltub meie laevade liikumine ilmastikutingimustest ja vääramatu jõu tingimustest. Me võime muuta graafikuid, marsruute ja laevu. Vajaduse korral jätame endale õiguse teostada vedu asenduslaevaga ja/või muuta väljakuulutatud graafikut või marsruuti. Jätame endale ka õiguse tühistada meie laevale tehtud kinnitatud broneering.

Lisaks on meil vabadus võtta vastu käske või soovitusi, mis on antud valitsuse või isiku poolt, kellel laeva sõjariskide kindlustuse tingimuste kohaselt on õigus selliseid käske või soovitusi anda, ning selliste käskude või soovituste järgimist ei käsitleta meie kohustuste rikkumisena teie ees.

Ei meie ega meie edasimüüjad ei ole kohustatud teile kompenseerima ega raha tagasi maksma mis tahes kahjude eest, mis on tingitud viivitusest, tühistamisest, graafiku või marsruudi muutmisest või ühe laeva asendamisest teisega, välja arvatud juhul kui kompensatsiooni tuleb maksta rahvusvaheliste konventsioonide, EL määruste või Leedu Vabariigi kaubandusliku meresõidu seaduse alusel.

Reisijateenuste tühistamine või teenustega viivitamine

Reisijaõiguste määrus (määrus (EL) nr 1177/2010) 
[http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/summary_en.pdf] tagab reisijatele teatud õigused reisijateenuste tühistamisel või nendega viivitamisel. Tuleb märkida, et määrus näeb ette erandeid sellistesse õigustesse, näiteks teenustega viivitamine või tühistamine ilmastikutingimuste tõttu, mis ohustab laeva ohutut kasutamist, või erakorralistes, ülesõitu takistavates oludes, mida ei oleks saanud vältida isegi siis, kui selleks oleks kasutusele võetud kõik mõistlikud meetmed.

Siin on toodud ülevaade reisijatele kehtivatest õigustest. Iga reisija õigusi hinnatakse siiski vastavalt individuaalsele olukorrale. Kõigi oma õiguste teada saamiseks peaksite tutvuma nimetatud määrusega.

Määrus ei kehti juhtudel, kui reisipakett tühistatakse muudel põhjustel kui reisijateenuste tühistamine.

Reisi tühistamine või väljumise viibimine 
a) Teavitamine
Juhul kui väljumine viibib või tühistatakse, teavitatakse väljumisterminalis või sadamates ootavaid inimesi esimesel võimalusel ja mitte hiljem kui 30 minutit pärast graafikujärgset väljumisaega. Kui väljumise viivituse või tühistamise tõttu puudub reisijatel transpordiühenduse kasutamise võimalus, teeme mõistlikud pingutused nende alternatiivsetest transpordivõimalustest teavitamiseks.

b) Abi ja hoolitsus
Kui reis tühistatakse või viibib kauem kui 90 minutit alates graafikujärgsest väljumisajast, tagame reisijatele tasuta suupisted, eined või karastusjoogid mõistlikus ulatuses vastavuses teie ooteajaga, juhul kui sellised söögid/joogid on saadaval ja neid saab mõistlikult hankida.

Kui reisi tühistamise või väljumise viibimise tõttu tuleb reisijatel oodata üks või rohkem ööd, pakume piisavat tasuta majutust kas laeva pardal või kaldal. Iga reisija kohta piirame sellised kulutused 80 euro peale ühe öö kohta ja hüvitame sellised kulud maksimaalselt kolme öö kohta. Tagame ka transpordi terminali ja ööbimiskoha vahel, kui reisija esitab meile nõuetekohased kviitungid, või kui kasutatakse oma sõidukit, hüvitatakse transport vastavalt ettevõtte DFDS Seaways parasjagu kehtivale korrale. Kui reisi tühistamine või väljumise viivitus tingib täiendava transpordivajaduse teie kodu ja sadama vahel, võime selliseid kulutusi piirata ja tasume vaid mõistlikud kulud; isikliku sõiduki kasutamisel ja nõuetekohaste kviitungite esitamisel hüvitatakse sellised kulud vastavalt ettevõtte DFDS Seaways parasjagu kehtivale korrale.

Kahtluste vältimiseks ei tagata ega hüvitata meie poolt majutust, kui teile pakutakse mõistlikku alternatiivset marsruuti ja te sellest loobute.
Teil ei ole õigust tasuta majutusele, kui peate viibima sadamas või terminalis seetõttu, et reis viibib või tühistatakse ilmastikuolude tõttu, mis ohustavad laeva ohutut kasutamist.

c) Marsruudi muutmine või kulude hüvitamine
Kui reis tühistatakse või väljumine viibib rohkem kui 90 minutit alates graafikujärgsest väljumisajast, võib reisija valida järgmiste võimaluste vahel:
• ümbersõit sihtpunkti broneeringu kinnituses toodud võrreldavatel tingimustel, mis toimub esimesel võimalusel ja millega ei kaasne täiendavaid kulusid;
• piletihinna hüvitamine ja esimesel võimalusel tasuta tagasisõit algsesse väljumispunkti, mis on toodud broneeringu kinnitusel (kui on kohaldatav).

Juhul kui reisilaeva väljumine sadamast viibib rohkem kui 90 minutit, on teil õigus nõuda marsruudi muutmist või piletihinna hüvitamist meie poolt.

Kui võtate vastu meie pakkumise hüvitada piletihind, muutub meie vahel sõlmitud leping tühiseks. See tähendab, et teil ei ole täiendavaid õigusi meiepoolsele abile ega kompensatsioonile.

Saabumise viibimine
Kui sihtpunkti saabumine toimub hiljem kui broneeringu kinnitusel toodud ajal, võite nõuda kompensatsiooni, kaotamata oma õigust reisida.

Kompensatsiooni summaks on protsent piletihinnast ja vastavalt määruse artikli 19 lõikele 1 sõltub see planeeritud reisi pikkusest. Kompensatsiooni võib maksta vautšeritena või muude ettevõtte DFDS Seaways teenustena, välja arvatud juhul, kui nõuate kompensatsiooni rahas. Jätame endale õiguse kehtestada kompensatsiooni maksmiseks minimaalse lävendi.

Teil ei ole õigus nõuda kompensatsiooni, kui saabumine viibib ilmastikutingimuste tõttu, mis ohustavad laeva ohutu kasutamist, või erakorraliste, ülesõitu takistavate olude tõttu, mida ei oleks saanud vältida isegi siis, kui selleks oleks kasutusele võetud kõik mõistlikud meetmed.

Erandid
Juhime teie tähelepanu sellele, et eespool loetletud sätted reisijate õiguste määrusest, mis lubavad teil nõuda kompensatsiooni piletihinna eest juhul, kui laeva saabumine viibib, või meiepoolset abi hilinenud või tühistatud väljumise korral, ei kehti kõikidel juhtudel. Selliste erandite üksikasjalik nimekiri on toodud määruse artiklis 20.

Peale eespool kirjeldatud erandite (st ilmastikutingimused ja erakorralised asjaolud) ei tagastata reisijatele raha ega pakuta abi, kui
• reisijat on reisi tühistamisest või viibimisest tervitatud enne broneerimist, 
• reisi tühistamine või viivitus on tingitud reisija süüst.

Kahjude mittehüvitamine viivituste või tühistamise korral
Teil ei ole lisaõigusi nõuda kahjutasu mis tahes kahjude või kahjustuste eest, mis on tingitud reisi tühistamisest või viivitustest. See tähendab, et oleme piiranud oma vastutust nii otseste kui ka kaudsete kahjude eest.

Isegi kui me ei tohi piirata oma vastutust tühistamiste eest, on meie vastutus piiritletud otseste kahjudega.

Reisijate puudumine
Reisijate puudumine on olukord, kus reisi on broneerinud liiga vähesed reisijad, et reis oleks majanduslikult tasuv. Tingimuste avaldamise hetkeks kehtib reisijate miinimumarvu nõue vaid grupiväljumistele tehtavatele broneeringutele (sh bussiga) ning meie jõulu- ja uue aasta puhkusereisidele. Seda tüüpi reiside tühistamise etteteatamistähtaeg on vähemalt 4 nädalat enne reisi väljumist.


13. Teie käitumine

a) Kogu laeva ohutuse ja mugavuse huvides on oluline, et käituksite sobivalt kogu aeg. Lisaks peate kontrollima ka kõiki isikuid, kelle eest vastutate. Teie vaimne või füüsiline seisund, suhtumine või käitumine ei tohiks ohustada teid ennast, teisi reisijaid, meeskonda ega vara.
b) Meie, kapten ja teised pardal olevad ametnikud võime teha ja jõustada selliseid mõistlikke eeskirju, kui need aitavad säilitada reisijate ja meeskonna ohutust, turvalisust, mugavust ja reisirõõmu. Sellised eeskirjad võivad aja jooksul varieeruda ning neid võib laeva eri osades eri moodi rakendada (või eri moodi erinevatele reisijatele või reisijagruppidele). Näiteks on piiratud endaga laeva pardale kaasa toodud söögi ja joogi tarbimine pardal ning valju muusika mängimine.
c) Kui ilmneb olusid, mis võivad ohustada laeva, meeskonna või reisijate ohutust, võime keelduda teie broneeringust või mitte lubada teid laeva pardale. Võime keelduda ka teid pardale laskmast, kui teie käitumine on eelnevate reiside jooksul olnud sobimatu või kui te ei järgi ohutuseeskirju või -nõudeid. 
d) Suitsetamine, ka e-sigarettide suitsetamine, on keelatud kõigi ettevõtte DFDS Seaways laevade kõikides kajutites. Laeva pardal võib suitsetada vaid selleks ettenähtud tähistatud aladel. Suitsetamise korral selleks mitte ettenähtud aladel tuleb teil tasuda lisatasu 100 eurot (mis vastab meie tellitava puhastusteenuse maksumusele). 
e) Oma alkoholi tarbimine laeva pardal ei ole lubatud. See kehtib ka laeval SeaShopi kauplusest ostetud alkoholile. Laeval võib tarbida vaid laeva baaridest ja restoranidest ostetud alkoholi, kui teil on kviitung selle tõestamiseks. Selle nõude mittejärgimise korral tuleb teil tasuda lisatasu, mille suurus vastab summale, mille eest oleks sama koguse alkoholi saanud osta laeva baaridest ja restoranidest. Lisaks tuleb teil tasuda lisatasu 100 eurot (mis vastab meie tellitava puhastusteenuse maksumusele), kui tarbite alkoholi kajutites või aladel, väljaspool baare või restorane. 
f) Liigne alkoholitarbimine, mille korral on ilmne, et reisija võib ennast või teisi ohustada, ning illegaalsete narkootikumide tarbimine on ettevõtte DFDS Seaways laevadel keelatud.
g) Kõik meie töötajad, meeskonnaliikmed ja edasimüüjad peavad kõikide eeskirjade rikkumisest ette kandma. Me ei luba ka mis tahes vormis solvavat käitumist eespool nimetatud isikute ega ülejäänud laeva pardal olevate reisijate suhtes.
h) Kõikide eespool nimetatud asjaolude ilmnemisel jätame endale õiguse keelduda teie broneeringust, mitte lubada teid laeva pardale ja/või (kui vajalik) piirata teie vabadust või eemaldada teid laevast. Meie ei oma eespool nimetatud olukordades mingit vastutust ja teie olete ainuisikulisest vastutav kõigi teie tekitatud ja meie kantud kulude eest.
i) Juhime teie tähelepanu ka sellele, et lisaks eespool nimetatud nõudmistele võivad erinevatel marsruutidel kehtida lisanõudmised teie käitumisele ja vastutusele. Seetõttu palume teil tutvuda selliste lisanõudmistega ja järgida neid kogu aeg. 
j) Kui te ei ole oma reisi tühistanud ja te ei ilmu esimese ega tagasituleva reisi väljumise ajaks määratud ajal määratud kohta, ei ole teil õigust reisi eest tasutud raha tagasi nõuda. See kehtib ka siis, kui te ei alusta ja lõpeta reisi reisidokumentide, nt passi, fotoga isikut tõendava dokumendi, viisa (nõudmisel), vaktsineerimistunnistuste vms puudumise tõttu. Samad reeglid kehtivad ka siis, kui teid saadetakse laevalt minema meie, vedajate, hotellide, restoranide jms kehtestatud käitumiseeskirjade rikkumise tõttu.​

14. Meie vastutus teie vigastuste, pagasikahjustuste jms korral

Püüame teid alati parimal võimalikul viisil teenindada, nii et teie reis ja teised teie broneeringuga seotud ja/või tellitud teenused oleksid meeldivad ja nende osutamine sujuv.

Juhime teie tähelepanu sellele, et Ateena konventsiooni tingimused võivad olla kohaldatavad. Enamikul juhtudel piirab see meie vastutust surma, vigastuste või pagasi kadumise või kahjustumise eest (sh sõiduki) ja näeb ette erisätte väärisesemete kohta.

Meie ei vastuta kaotuse või kahju eest, mida kannatate, sealhulgas vigastuste või surma eest, välja arvatud juhul, kui see ei ole sätestatud kohaldatavates seadustes, või kui kaotus või kahju on põhjustatud meie enda hooletusest või ametikohustuste rikkumisest. See hõlmab ka lepingu rikkumist või hooletust meie töötajate või edasimüüjate suhtes, kes tegutsevad oma volituste piires. Sellistel juhtudel kohustume maksma teile piiratud ulatuses kompensatsiooni, millele teil on õigus vastavalt Ateena konventsioonile.

Vastavalt Ateena konventsioonile (protokoll 2002) on meie vastutus piiratud järgmiste summadega: (i) 400 000 SDR reisija surma või vigastuse korral, (ii) 2 250 SDR kajutipagasi kadumise või kahjustumise korral, (iii) 12 700 SDR pagasi kadumise või kahjustuste eest, sh sõiduki sees või peal veetud pagas või (iv) 3 375 SDR muu pagasi kadumise või kahjustumise eest, mida ei ole mainitud eespool olevates punktides (ii) ja (iii).

Juhime teie tähelepanu ka faktile, et üldjuhul ei ole meil teie suhtes mingisugust vastutust, kui te ei järgi oma lepingulisi kohustusi järgmiste asjaolude tõttu:

1) teie enda tegevuse/tegematajätmise või kellegi teise teie broneeringusse kuuluva isiku tegevuse/tegematajätmise tõttu; 
2) kolmanda isiku tõttu, kes ei ole seotud ühegi tellitud teenuse osutamisega, ning viga on ettenägematu ja vältimatu; 
3) kõigi meie kontrolli alla mittekuuluvate ebatavaliste ja ettenägematute asjaolude ilmnemisel, mille tagajärgi ei oleks saanud vältida, isegi kui oleks tarvitusele võetud kõik abinõud; 
4) ilmastikuolude või vääramatu jõu olukordade tõttu, mida meie ega meie teenuste edasimüüjad ei oleks ka kõige hoolikama käitumise korral saanud ette näha ega ära hoida.

Meie vastutus reisijate ja nende pagasi suhtes enne pardale minekut ja pärast laevalt lahkumist ning reiside, majutuse ja/või kaldal toimuvate ürituste puhul on piiratud otseste kahjudega, mis tulenevad meie hooletusest, juhul selliste kahjude hüvitamine tuleneb Leedu Vabariigi kehtivatest seadustest. Seega ei ole me vastutavad rahaliste kahjude eest, mis tulenevad otsestest või kaudsetest kahjudest.
 
Kompensatsiooni tasumiseks on oluline, et teavitate meid igast kaebusest või nõudest, järgides täpselt allpool toodud punkti 17 (Kaebused) nõudeid.

Eespool toodust lähtuvalt on meie vastutus järgmine:

a) Ainult reisipaketid
Reisipakettide muutmisel/tühistamisel järgime ka punkti 13 (Reisipakettide muutmine või tühistamine).

Peate üle andma kõik õigused, mis teil kolmanda poole vastu võib olla seoses teie nõudega ettevõtte DFDS Seaways vastu.

Kui te reisi toimumise ajal haigestute, saate vigastusi või surete selliste tegevuste tõttu, mis ei ole osa meie broneeringust, pakume teile võimaluse korral üldist nõu ja abi.

b) Muud teenused
Täiendava vastutuse (lisaks sellele, mis on nimetatud punktis 16) võime võtta kirjalikus vormis ning vaid juhul, kui eriasjaolud (nt õigeaegne saabumine erilise sündmuse puhul) on meile broneeringu tegemise ajal täies mahus kirjalikult selgitatud. See võimaldab meil juba ette kaaluda, kas me võtame sellise riski, ning kui jah, siis mis tingimustel.

c) Meie vastutust reguleerivad lisaeeskirjad
Väärisesemed ja raha
Me ei võta endale vastutust raha, väärtpaberite ja teiste väärisesemete, näiteks kulla, hõbeda, kellade, juveelide, ehete, kunstiteoste ega elusloomade kadumise või kahjude eest.

Vastutus sõidukite eest
Sõidukitega sõitmine laeva pardal ja kaldal toimub teie enda riskil ja ilma igasuguse meiepoolse vastutuseta. Teie peate jälgima, et teie sõiduki seisupidur oleks sõiduki laeval viibimise ajal ja kogu reisi vältel nõuetekohaselt rakendatud. Meil on õigus oma valikul ja eelneva teavituseta transportida teie sõiduk päikesetekile.

Kõikidest sõidukile tekkinud kahjudest tuleb kaptenit teavitada enne laevalt lahkumist, vastasel juhul riskite kompensatsiooni kaotamisega selliste kahjude eest.

Omavastutus
Juhime teie tähelepanu sellele, et meie vastutus teie ees on piiratud teie omavastutusega, mille suurus sõiduki kahjustumise korral on 330 SDR, ja muu pagasi kadumise või kahjustumise eest 149 SDR, mis arvestatakse maha kaotuse või kahju summast.

Liikumisseadmete kahjustumine
Kui kannatate kahjusid puude või piiratud liikumisvõimega isikute liikumisseadmete või muude eriseadmete kadumise või kahjustumise tõttu ja tingimusel, et kahju tekitanud intsident ilmnes meie süü või hooletuse tõttu, maksame teile kompensatsiooni, mis vastab kõnealuse seadme asendamise väärtusele või hüvitame seadme parandamisega seotud kulud (kui on kohaldatav). Teil ei ole õigus saada kompensatsiooni selliste seadmete kadumise ega kahjustuste eest, mille väärtus ületab 3500 eurot, välja arvatud juhul, kui te ei ole meilt saanud vastavasisulist eelnevat kirjalikku kinnitust, mida me ei esita teile vaid väga mõjuvatel põhjustel. Selle nõudmise teiepoolsel mittejärgimisel võime keelduda teile kompensatsiooni maksmast liikumisseadmete kadumise või kahjustumise eest, mille väärtus ületab eespool nimetatud summat.


15. Puuetega isikud ja piiratud liikumisvõimega isikud

Kui teie või keegi, kellele teete broneeringu, on puude või piiratud liikumisvõime või muu füüsilise puudega, mis muudab reisimise mõnevõrra keerulisemaks, tervitame teid oma kliendina laevade pardal ja pakume teile igakülgset abi.

On väga oluline, et järgiksite allpool toodud reegleid, et saaksime teile pakkuda parimat võimalikku abi.

a) Teavitamine broneeringut tehes
Peame olema teadlikud kõikidest puuetega või piiratud liikumisvõimega isikute nõudmistest seoses nende erivajaduste või vajadusega abi järele juba enne broneeringu tegemist või broneeringu tegemise ajal või pileti etteostmisel.

See hõlmab kõiki erivajadusi, mis on seotud majutuse, istekohtade või vajaminevate teenustega või selliste isikute vajadusega tuua pardale meditsiinivarustust, kui selline vajadus on teada broneeringu tegemise või pileti ostmise ajal.

Vastavasisuline teade tuleb edastada reisikorraldajale või reisibüroole, kust pilet osteti. Kui pilet võimaldab teha mitu reisi, piisab ühest teavitusest, eeldades, et edastatakse ka piisav teave järgmiste reiside graafiku kohta. Teile saadetakse kinnitus, et oleme võtnud teatavaks teie abivajaduse. Kui te kinnitust ei saa, on teie kohustus meiega ühendust võtta, vastasel juhul ei saa me garanteerida tarvilike seadmete/teenuste olemasolu.

b) Abi sadamates ja laevade pardal
Vastavalt punktile 14 d tagame meie ja terminalitöötajad oma pädevuses tasuta abi puuetega ja piiratud liikumisvõimega isikutele sadamas, sh pardale minekul ja laevalt lahkumisel ning laevadel, nagu on määratud määruse (EL) nr 1177/2010 lisades II ja III. Võimalusel kohandatakse osutatav abi puudega isiku või piiratud liikumisvõimega isiku individuaalsetele vajadustele.

c) Abi osutamise tingimused
Abi puuetega inimestele ja piiratud liikumisvõimega inimestele osutatakse abi järgmistel tingimustel: 
• meid või terminali operaatorit on kõikide saadaolevate vahendite abil teavitatud isiku abivajadusest vähemalt 48 tundi enne seda, kui abi vajatakse; 
• puudega või piiratud liikumisvõimega isik on sadamas või terminali operaatori määratud kohas
1. meie poolt kirjalikult määratud ajal, mis ei ole rohkem kui 60 minutit enne väljakuulutatud pardalemineku aega;
2. kui pardalemineku aega ei ole täpsustatud hiljemalt 60 minutit enne laeva graafikujärgset väljumisaega.
• vastavalt punktile 14 c edastatud teate võib alati edastada reisikorraldajale või reisibüroole, kust pilet osteti. Kui pilet võimaldab teostada mitu reisi, piisab ühest teavitusest eeldades, et edastatakse ka piisav teave järgmiste reiside graafiku kohta. Teile saadetakse kinnitus, et oleme abivajaduse teatavaks võtnud . 
• kui meid ei ole eespool toodud sätete kohaselt teavitatud, võime meie või terminali operaator teha siiski kõik mõistlikud pingutused, et puude või piiratud liikumisvõimega isikul oleks võimalik laeva pardale tulla, sealt lahkuda ja laeval reisida.
• kui puude või piiratud liikumisvõimega isikuga on kaasas tunnustatud juhtkoer, võib koer viibida kajutis koos reisijaga, kui meid, reisikorraldajat või reisibürood on sellest teavitatud vastavalt tunnustatud juhtkoerte riiklikele veoeeskirjadele reisilaevade pardal, juhul kui sellised eeskirjad eksisteerivad.

d) Erandid ja eritingimused
Kahjuks võime meie, reisikorraldaja või reisibüroo mõnel juhul keelduda broneeringust, pileti väljastamisest või puude või piiratud liikumisvõimega isiku lubamisest laeva pardale. See võib juhtuda järgmiste asjaolude tõttu:
• kohaldatavate riiklike või rahvusvaheliste ohutusnõuete tagamiseks;
• kui reisilaeva kujundus või sadama infrastruktuur ja/või seadmed (sh sadama terminalid) ei võimalda nimetatud isikul laeva pardale tulla või sealt lahkuda ega võimalda nimetatud isiku transportimist ohutul ja operatiivsel viisil.

Kui keeldume sellisele isikule broneeringut tegemast või piletit väljastamast punktis 14 loetletud põhjustel, teeme meie, reisikorraldaja või reisibüroo kõik mõistlikud pingutused, et pakkuda kõnealusele isikule alternatiivset transporti teiste meie korraldatavate teenuste raames.

Kui puude või piiratud liikumisvõimega isikul, kellel on broneering või pilet ning kes vastab punktis 14 a loetletud nõudmistele, ei lubata sellest hoolimata laeva pardale eespool nimetatud EL määruse tõttu, pakutakse sellele isikule ja teda saatvale isikule (vt allpool) piletiraha tagastust või marsruudi muutmise võimalust. Õigus tagasisõidule või marsruudi muutmisele sõltub vastavusest kõikidele ohutusnõuetele.

e) Nõue reisida koos saatjaga
Kui see on nõutav, võime meie, reisikorraldajad või reisibürood nõuda, et puude või piiratud liikumisvõimega isikut saadaks teine isik, kes on suuteline pakkuma abi, mida nimetatud puude või piiratud liikumisvõimega isik vajab. See saatja reisib tasuta. Kui vedaja, reisikorraldaja või reisibüroo nõuavad saatjat, antakse puude või piiratud liikumisvõimega isikule kohe ka teada sellise nõudmise konkreetsed põhjused.​

16. Kaebused

Juhul kui teil tekib meie laevadel reisides probleeme või kui teil tekib probleeme teiste reisiga seotud teenuste suhtes, mille olete ostnud ettevõtte DFDS Seaways kaudu, teavitage sellest kohe meid või meie teenusepakkujat.

Meie või meie teenusepakkuja teeme kõik, et probleem lahendada.

Kui teie pagas või sõiduk on saanud kahjustada, teavitage meid sellest järgnevalt:
• nähtavatest kahjudest enne laevalt lahkumist või laevalt lahkumise ajal 
• varjatud kahjudest 15 päeva jooksul pärast laevast lahkumist.

a) Võtke ühendust laeval oleva reisijate teeninduskeskusega
Laeval olles võtke palun ühendust reisijate teeninduskeskusega. Meie personal teeb kõik, et leida lahendus teie probleemile juba laeva pardal ja kompenseerida läbielamised, mis ei vasta teie ootustele. Nii saame probleemiga kohe tegeleda ja võimaluste piires leida teie jaoks ka lahenduse.

b) Võtke ühendust hotelli/puhkekeskusega 
Kui teil on küsimusi seoses majutuse ja muu sarnasega sihtkohas, võtke ühendust hotelli/puhkekeskuse vastuvõtulauaga või ettevõtte DFDS Seaways kontoriga, mille kaudu te teenused broneerisite. Kaebuste rahuldamine ei pruugi olla võimalik, kui te ei ole majutusasutusega eespool kirjeldatud viisil kontakteerunud oma sealviibimise vältel ning võtnud seega ettevõttelt DFDS Seaways võimaluse puudusi parandada.

c) Võtke koju jõudes ühendust klienditeenindusega
Juhul kui probleemi ei ole tõesti võimalik lahendada pardal või sihtkohas ning te tunnete, et teil on meie teenuste suhtes kaebusi, võtke telefoni või meili teel ühendust meie klienditeenindusega. Palume teil ühendust võtta mõistliku aja jooksul pärast mittevastavuste avastamist (või meiepoolset soovitust muutmiseks/tühistamiseks), kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul alates reisi toimumise kuupäevast või ajast, mil teenust oleks pidanud osutatama, välja arvatud Ateena konventsioonis kirjeldatud juhtudel, kus kirjalik kaebus tule esitada lühema perioodi jooksul. Vastasel juhul kaotate õiguse kaebust esitada.

Võite saata oma kaebuse meie klienditeenindusse meilitsi trip@dfds.com või helistage meile telefonil +372 6 661 675. Kui esitate kaebuse meili teel, kirjutage teemareale oma broneeringu kinnituse number ja märkige kirjas kindlasti ära ka telefoninumbrid, kust teid saab kätte nii päevasel kui ka õhtusel ajal. Nii saame kaebusega põhjalikult tegeleda ning anda teile vastuse niipea kui võimalik.

Kui olete järginud eespool kirjeldatud protseduuri kaebuse esitamise kohta ja teile hoolimata meie parimatest pingutustest tundub, et kaebus ei ole rahuldavalt lahendatud, võime soovitada teil kaebusega pöörduda Leedu Vabariigi tarbijakaitseametisse.​

17. Andmekaitse

Kogu teabe ja isikuandmed, mille te edastate meile seoses broneeringuga, registreerime kooskõlas Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse sätetega. Kui soovite koopiat isikuandmetest, mida oleme teie kohta registreerinud, saatke meile e-kiri aadressil: passenger@dfds.com. Jätame endale õiguse nõuda sellise teabe edastamise eest tasu (praegu 10 eurot).
 
Siinsete või muude tingimuste rikkumisel võime pärast põhjalikku kaalumist lisada teie nime meie klientide musta nimekirja. Hoiame sellist teavet nõuetekohaselt (teie nimi, sünnikuupäev ja passi number), et võimaldada vältida teie edasisi broneeringuid nii kauaks, kuni peame seda vajalikuks. Teie andmeid ei hoita kauem kui vaja.​

18. Teenusepakkujate tingimused

​Mis puudutab suhteid teie ja mis tahes teise transpordi- või muu teenuse pakkujat, kehtivad vastava pakkuja veotingimused ja -standardid. Need võivad vastavalt rahvusvahelistele konventsioonidele/EL määrustele/kohustuslikele seadustele sisaldada teatud erandeid ja vastutuse piiranguid. Koopiad teenusepakkujate veotingimustest, standardtingimustest ja asjakohastest rahvusvahelistest konventsioonidest on saadaval kirjalikul nõudmisel. Materjalid saadame teile 28 päeva jooksul alates teie palve kättesaamisest.​

19. Kaubavedu ettevõtte DFDS Seaways laevadega

Kaubavedudele ja muudele ettevõtetevahelistele suhetele, mis puudutavad kaubavedu ja kommertssõidukeid, kehtib ettevõtte DFDS Seaways kaupade üldised mereveotingimused (North Sea Freight Conditions of Carriage), vt: http://freight.dfdsseaways.com. Need tingimused juhivad teie ja meie suhteid seoses selles punktis mainitud kaubaveoga.

Kaubaveotasud kehtivad kommertskaubale, muu hulgas näidistele, tööriistadele, kolimisvedudele, sõidukites ja haagistes jms veetavatele kollektsioonidele.​

20. Seadus ja kohtualluvus

Kõik reisija ja ettevõtte DFDS Seaways vahel tekkivad vaidlused ja muude küsimuste lahendamine (sealhulgas vaidlused, mis on seotud broneeringute, vedude ja tingimustega) on allutatud Leedu Vabariigi seadustele ja kuuluvad Leedus asuva Klaipeda linna kohtute alluvusse. Ühtegi menetlust ei tohi viia ühegi teise kohtu ette, välja arvatud juhul, kui pooled sõnaselgelt ei nõustu vaidluse lahendamisega teises kohtus või vahekohtus ja teiste seaduste kohaselt.

Aadress:

AB DFDS Seaways 
Sauliu 19
92233 Klaipeda
Leedu

Klienditeenindus: + 370 4632 3232  
Lahtiolekuajad: E–R 8–17  

DFDS Seaways OÜ (Tallinna agentuur)
Lõõtsa 2 B, 11415 Tallinn

Klienditeenindus: + 372 6 661 675
Lahtiolekuajad: E-R 08:30 – 18:00​