​Privaatsuspoliitika 

Turvalisus

DFDS veebilehel on turvaline teha makseid meie online-süsteemis ostetud piletite eest. Teie isikuandmete kaitseks kasutame SSL (Secure Socket Layer) tehnoloogiat. SSL on hetkel eelistatuim meetod, mida kasutatakse krediitkaartidega seonduva ja muu tundliku teabe turvaliseks kasutamiseks internetis. 

DFDS Privaatsuspoliitika

DFDS on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. Meie privaatsuspoliitika kirjeldab DFDS poliitikat, mis on seotud reisijatega seonduva info töötlemisega, turvameetmeid, mida DFDS kasutab selliste andmete kaitseks, juurdepääsuõigusi ja kaebuste esitamise õigusi. DFDS võtab privaatsust väga tõsiselt ja täidab käesoleva poliitika tingimusi ning käsitleb neid kui oma minimaalset standardit. Käesolev poliitika seab meile raamistiku, et tagada kõigile isikuandmetele, mida DFDS grupi raames kogutakse ja käideldakse, piisav kaitsetase ning vastata Euroopa andmekaitseseaduses nõutud standarditele. 
DFDS tegevus vastab alati kõikidele kohaldatavatele isikuandmetega seotud õigusaktidele. Kõik andmed töödeldakse ja neid kasutatakse konkreetsetel ja seaduslikel eesmärkidel, mis on kooskõlas kohaldatavate seadustega.
Veoettevõtjana on DFDS seadusega kohustatud reisijate isikud tuvastama ja teavitama nendest ka ametivõime. Sellest tulenevalt peab broneeringu teostamisel registreerima teatud isikuandmed, sealhulgas nime ja isikusamasuse. 
Selle info registreerimine on vajalik ka meile, et saaksime tagada teie reisi sujuva toimimise ja tellitud teenuste osutamise. Kustutame registreerimisandmed esimesel võimalusel pärast reisi lõppemist või siis, kui vastavat infot ei ole enam vaja säilitada riiklike seaduste või teie ja DFDS vahel sõlmitud lepingu kohaselt. 
Registrit hoitakse ettevõttes DFDS A/S, Sundkrogsgade 11, DK-2100 Kopenhaagen, Taani. Olete alati oodatud meiega ühendust võtmast, et teavitada meid registreeringust. Kui olete tellinud meie meili teel saadetava uudiskirja — või saate soovimatuid turundusmaterjale — võite uudiskirjast alati loobuda, klõpsates kirjas olevale lingile, või võtta meiega ühendust. 
Kasutame klientide liikumismustrite tuvastamiseks jälgimistarkvara ja veebilehe kasutusandmed aitavad meil töötada välja lehe kujundust ja paigutust. See tarkvara ei võimalda meil koguda isiklikke andmeid. 

Milleks on meil vaja infot reisijate kohta/kuidas me seda kasutame?

DFDS kogub ja kasutab isikuandmeid vaid eesmärkidel, mis on kliendile teada või ootuspärased ning asjakohased ettevõttele DFDS. Lisaks peaksid need andmed olema adekvaatsed ja asjakohased ning need ei tohiks olla liigsed, arvestades eesmärki, milleks neid kogutakse ja töödeldakse. DFDS tuvastab minimaalses ulatuses isikuandmeid, mida on vaja ettevõtte eesmärkide nõuetekohaseks täitmiseks.
Lisaks seadusjärgsele kohustusele kogume infot ka kahel järgmisel põhjusel: teie tellimuse töötlemiseks ja teile parima teeninduse pakkumiseks. Kui broneerite teenuse läbi ettevõtte DFDS, peame teadma teie nime, aadressi, telefoni ja meiliaadressi, krediit- või deebetkaardi numbrit ja kaardi aegumiskuupäeva. Peame teadma ka kõigi reisijate nimesid ja nende passi numbrit. Need andmed võimaldavad meil töödelda teie broneeringut ja saata teile reisidokumendid posti teel. Teie telefoninumber on vajalik selleks, et saaksime teiega kiirelt ühendust võtta, kui tekib probleem teie broneeringuga. 
Kui pakume teile võimalust saada DFDS uudiskirja meilile, küsime ka teie nime ja meiliaadressi. Elektroonilisest uudiskirjast loobumiseks klõpsake lihtsalt uudiskirja meilis olevale lingile. Kui osalete võistluses või muus reklaampakkumises, võime küsida teie nime, aadressi ja meiliaadressi, et saaksime võistluse läbi viia ja võitjaid teavitada. 
Kui avastate, et edastatud andmetes on vigu, teavitage meid palun sellest, et saaksime vead parandada. 
Võime kogutud infot aeg-ajalt kasutada ka selleks, et teavitada teid DFDS uutest teenustest, olulistest muudatustest veebilehel ja eripakkumistest, mis võiksid teile huvi pakkuda. Kui te ei soovi sellist infot saada, saatke palun vastavasisuline meil aadressile trip@dfds.com.

Kuidas me teie andmeid kaitseme?

Broneeringuteks kasutame turvalist serveri tarkvara, mis krüpteerib kõik teie poolt sisestatud andmed, enne kui need meile saadetakse. Krüpteering tagab selle, et andmed on mõistlikult kaitstud volitamata kasutamise eest. 
DFDS hoiab teie isiklikke andmeid vaid niikaua, kuni see on vajalik konkreetse eesmärgi täitmiseks, milleks andmed koguti ja töödeldi. Need perioodid võivad muutuda ning on eesmärgiti erinevad. 
DFDS tagab, et kõik DFDS üksused, mis töötlevad isikuandmeid teiste DFDS üksuste nimel (andmetöötlejad), võtavad teie andmete kaitsmiseks kasutusele selleks sobivad ja samaväärsed tehnilised ja organisatoorsed turvameetmed. 
DFDS grupi üksused, kes kasutavad samu IT-süsteeme, on sõlminud õigusaktidega kooskõlas olevad andmeedastuslepingud ning saavad isikuandmeid vastavate üksuste raames edastada. 

Küpsiste kasutamine
DFDS kasutab oma broneerimissüsteemis küpsiseid, et tagada ühtlus broneerimise andmevoos. 
Küpsised on väikesed infokatked, mis salvestatakse teie veebilehitsejasse teie arvuti kõvakettale. Need võib soovi korral kõvakettalt kustutada. 
Enamik veebilehitsejaid aktsepteerib küpsised automaatselt, kuid selle ennetamiseks võite ka muuta veebilehtiseja sätteid. Küpsisteta saate kasutada enamikku meie veebilehe funktsioonidest, kuid mitte broneerimissüsteemi. Soovitame mitte deaktiveerida oma veebilehitseja küpsiseid. Meie küpsised ei sisalda isikuid tuvastavat teavet. 
Kui soovite rohkem teada selle kohta, kuidas me kasutame küpsiseid, ning mida teha, kui soovite seni saadud küpsiseid kustutada, klõpsake allolevale lingile. 

Kuidas me kasutame küpsiseid

Kas DFDS avaldab kogutud infot kolmandatele osapooltele?
Me ei avalda kunagi reisijate andmeid kolmandatele isikutele ega organisatsioonidele ilma teie loata, välja arvatud juhul, kui tegemist on hädaolukorraga, mis info avaldamist nõuab, või kui peame andmeid edastama seadustest tulenevatel alustel. DFDS jätab endale õiguse edastada teie andmeid usaldusväärsetele kolmandatele osapooltele, keda kasutame teatud teenuste osutamiseks: näiteks selleks, et võimaldada DFDS klientidele kiiret ja hõlpsat hotellitoa broneerimist, edastades selleks andmed DFDS broneerimissüsteemist meie partnerite broneerimissüsteemi. 
Kui te ei soovi, et DFDS edastab teie andmed nimetatud kolmandatele osapooltele, palun saatke vastavasisuline meil aadressile trip@dfds.com.
DFDS võib mainekatele kolmandatele edasimüüjatele edastada koondstatistikat meie klientide, müügi, liikumismustrite ja muu veebilehega seotud teabe kohta, kuid selline statistika ei sisalda infot, mis võimaldaks tuvastada üksikuid isikuid. 

Läbipaistvus ja teavitamise õigused

Juhul, kui oleme kogunud teilt andmeid, teeme oma parima, et teavitada teid selgelt teie andmete kasutamisest ja avaldamisest. Kui teavitamine ei ole praktiline andmete kogumise hetkel, teavitame teid sellest esimesel võimalusel pärast andmete kogumist, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik õigus seda mitte teha. Näiteks ei ole meil kohustus andmete edastamisest klienti teavitada juhul, kui andmed on vajalikud kuriteo ennetamiseks või tuvastamiseks, ega muudel seadustega lubatud juhtudel.
Kui soovite endale koopiat andmetest, mida teie kohta säilitame, või soovite, et me korrigeeriksime, kustutaksime või blokeeriksime teie andmed, mis on vigased või ebatäpsed, saatke meile vastavasisuline meil aadressile [trip@dfds.com]. Võite paluda ka isikuandmete kirjeldust, eesmärke, milleks andmeid kasutatakse ja töödeldakse, ning andmete saajaid või saajate gruppe, kellele andmed on avaldatud või võidakse avaldada DFDS poolt. Tavaliselt saab nimetatud andmed tasuta, välja arvatud juhul, kui päring on tehtud meie Ühendkuningriigis asuvatele üksustele. DFDS annab oma parima, et vastata asjakohastele palvetele viivitusteta. 

Turvalisus ja ohutus laevade pardal

Pärast põhjalikku kaalumist võime lisada soovimatu reisija nime nende isikute nimekirja, kes ei saa teha reserveeringuid ega meie laevadega reisida, kui kaptenil on alust uskuda, et reisija kätkeb endas turvariski. Reisijaid peetakse ohtlikeks, kui nad ohustavad enda, laeva, meeskonna või teiste reisijate ohutust, samuti siis, kui nende käitumine on olnud sobimatu eelneva(te) reisi(de) jooksul või kui nad ei ole järginud ohutuseeskirju või -nõudeid. DFDS registreerib blokeeritud reisijate kohta vajalikud isikuandmed eesmärgiga ennetada seda, et sellised turvariskiks olevad isikud saaksid broneerida reisi meie laevadel teatud perioodi vältel. Andmed võivad sisaldada reisija nime, sünniaega ja passi numbrit. Selliseid andmeid ei hoita kauem kui vaja.

Teie nõusolek

DFDS veebilehe kasutamisega annate nõusoleku koguda ja kasutada eespool nimetatud andmeid ettevõtte DFDS A/S ja tema sidusettevõtete poolt eespool kirjeldatud viisil. Kui otsustame oma privaatsuspoliitikat muuta, viime muudatused sisse ka sellel veebilehel, nii et olete alati teadlikud, milliseid andmeid me kogume, kuidas me neid kasutama ja millistel tingimustel neid avaldame. ​