DFDS'i privaatsuseeskiri

 • DFDS on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. Meie privaatsuseeskiri kirjeldab DFDS'i ettevõtte poliitikat isikuandmete töötlemisel, meie turvameetmete kasutamist niisuguste andmete katsmisel, teie õigust tutvuda, parandada või kustutada selliseid andmeid ning õigust esitada kaebusi.
 • DFDS peab privaatsust oluliseks ning on pühendunud käesoleva privaatsuspoliitika järgimisele miinimumnõudena. Teie andmeid töödeldakse ja edastatakse vastavalt eriomastele ja õiguspärastele eesmärkidele kooskõlas kehtiva seadusandlusega.
 • Nimetatud poliitika loob raamistiku, mis tagab turvalise kaitse isikuandmetele, mida kasutatakse, kogutakse ja edastatakse DFDS-grupi ja usaldusväärsete väliste osapoolte vahel. DFDS kasutab minimaalses mahus nõutavaid isikuandmeid.  
 • Me kasutame jälgimise tarkvara kliendi liikumismustrite ja saidi kasutamise eelistuste tuvastamiseks, et aidata meil arendada saidi disaini ja ülesehitust. See tarkvara ei võimalda meil koguda teavet konkreetse isiku tuvastamise võimaldamiseks.​
Kliendi päring

Millal me teie andmeid kogume?

Me kogume teie isikuandmeid siis, kui te broneerida reisi meie firma kaudu, reisite meiega, kui te kasutate meie veebilehti või kui kasutate meie kõnekeskusi. Samuti kogume isikuandmeid, kui tellite meilt kaubatarne- või logistikateenuseid.​

Miks me kogume isikuandmeid ja kuidas me neid kasutame?

Teabe registreerimine on vajalik selleks, et saaksite sõlmida lepingu (teostada broneeringu) meiega ning et me saaks teile saata teateid teie broneeringu kohta. Lisaks lasub ettevõttel DFDS õiguslik kohustus registreerida meie reisijate isikuandmed ja edastada see teave asjaomastele asutustele. 

Sellest tulenevalt küsime teie nime, sugu, sünniaega või vanust, aadressi, e-posti aadressi, sõiduki registreerimisnumbrit (kui kohaldub). Teie passi või ID-kaardi number võidakse registreerida broneeringu tegemisel või Teie isiku tuvastamisel check-in'is.​ Palume teie telefoninumbrit, et saaksime teiega kiiresti ühendust võtta, kui teie broneeringuga tekib probleeme. Kui te selleks vabatahtlikult nõus olete, siis kogume ka teavet juhuks, kui tekib vajadus eriarstiabi või-abi järele hädaolukordades. 

Lisaks kasutame teavet, mida me saame seoses broneeringute ja ostudega meie laevadel selleks, et koguda statistikat, mida kasutame oma teenuste täiustamiseks. Võime paluda teil näidata oma pardakaarti, kui teete pardal oste. Seda teavet kasutatakse ainult statistilistel eesmärkidel.  Teil on õigus pardal oste sooritades keelduda oma pardakaarti näitamast. Kui soovite, et me ei kasuta teie broneeringu tegemisel antud andmeid oma statistikas, palun võtke meiega ühendust ning andke meile sellest teada.

Kui tegite broneeringu telefoni teel, siis tulenevalt dokumentatsiooni esitamise vajadusest mõnedes riikides,  on meil salvestus teie telefonikõnest, mida säilitatakse kuni ühe aasta jooksul. ​​

Internetipõhised maksed

Kui sooritate makse interneti kaudu, viiakse teid edasi turvalisele veebilehele, kus saate sisestada oma maksekaardi andmed.  ​

Kõiki makseid töötlevad meie usaldusväärsed partner-platvormid ning maksed valideeritakse kõrgeima maksekaardi andmete kaitsmise turvalisuse astmega. Me ei töötle ega salvesta ühegi maksekaardi andmeid DFDS'is. Kuid juhul, kui teil on küsimusi oma krediitkaardi andmete töötlemise kohta, võtke ühendust DFDS'iga ja meie omakorda võtame ühendust oma maksepartneriga.

Isikuprofiil ​​

Teie isikuandmeid kasutatakse samuti juhul, kui te olete loonud endale profiili ühel DFDS'i veebisaitidest. Kui olete loonud profiili DFDS'is ja andnud oma nõusoleku, registreerime teie ostu selleks, paremini hallata teie profiiili. Samuti kasutame seda infot teile pakkumiste ja toodete kohta info edastamisel. Nimetatud teavet kasutatakse ka teie tuvastamiseks, kui teete meil   broneeringu (eeldusel, et olete sisse loginud) ning teie reservatsiooni järelhaldamiseks. Teavet kasutatakse ka konkurssidel ning statistika eesmärgil.​

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Kui te broneerite meil toote, kasutame turvalise serveri tarkvara, mis krüpteerib kogu teie poolt sisestatava teabe enne, kui te selle meile saadate. Krüpteerimine tagab selle, et teavet kaitstakse kohaselt loata ligipääsu eest.​

Kui kaua me säilitame teie isikuandmeid?

Broneeringu tegemisel antud isikuandmed säilitatakse sellise aja jooksul, mis vastab ajale, mil me oleme kohustatud kaebustele reageerima. 

Kui te registreerite oma isikuprofiili või tellite e-kirja teenuse, säilitame teie isikuandmeid ajani, mil te oma profiili kustutate või uudiskirja tellimuse tühistate. Nimetatud teave muudab edaspidised broneeringud hõlpsamaks, kuna me oleme teie isikuandmed juba salvestanud.

 Et veenduda selles, et  meil on ajakohastatud andmed oma klientide kohta, soovitame teil oma profiilis teha vajalikud muudatused. Kui teie profiili pole kasutatud või aktiveeritud 3 aasta jooksul, kustutame selle.

E-posti teenuse tellimused ja konkursid

Kui me pakume teile võimalust liituda meie e-kirja teenusega ning kasutada turundusteenuseid, küsime teilt teie nime ja e-posti aadressi selleks, et saaksime teile saata elektroonilise uudiskirja.  Uudiskirja teenusega liitudes ei ole vaja anda nime ning teil on võimalik tühistada tellimus igal ajal klõpsates linki "Tühista tellimus" uudiskirjas. Kui te liitute konkursiga või kasutate muid sooduspakkumisi, võime küsida teie nime, aadressi ja e-posti aadressi, et saaksime hallata konkurssi ning teavitada võitjaid. ​

Küpsiste kasutamine

DFDS kasutab oma veebisaidil ja broneerimissüsteemis küpsiseid broneerimisprotsessi järjepidevuse tagamiseks. 

Küpsised on teabefragmendid, mida teie veebilehitseja salvestab teie arvuti kõvakettal. Lisateavet saab lehelt: https://www.dfdsseaways.ee/oluline-info/oluline-info-reisijatele/kupsised​.

Mobiilirakendused

DFDS'il on mitmeid mobiilirakendusi (äppe), mis parandavad kliendikogemust. Samad põhimõtted, mida on kirjeldatud käesolevas privaatsuseeskirjas, kohalduvad neile klientidele, kes kasutavad meie äppe. Me kasutame anonüümset jälgimistarkvara, nimelt Google Analytics'it ja Firebase'i äppide kasutamise mõõtmiseks ning me kogume ainult selliseid isikuandmeid ja sellises mahus, mida on vaja eriomase äppi tegelike funktsioonide tarvis (näiteks nagu teie asukoht maailmas antud ajahetkel). Kõiki andmeid, mida teie kohta kogutakse meie äppide kaudu, kasutatakse ainult DFDS'i tarbeks ning neid ei jagata ühegi kolmanda poolega, väljaarvatud  ülalnimetatud programmid .​

Kas DFDS avalikustab andmeid kolmandatele pooltele?

Isikuandmeid jagatakse DFDS'is ettevõttesiseselt, kuna meil on ühine broneeringusüsteem. Meil on kehtivad asutusesisesed eeskirjad ja kokkulepped selleks, et tagada piisav kaitse olenemata sellest, kus täpselt DFDS'is teie andmed asuvad.  

Me ei edasta kolmandatele pooltele isikut tuvastavat teavet oma külastajate ega klientide kohta, väljaarvatud järgmistel juhtudel:

 • Teenusepakkujad ja nõustajad, keda me kasutame teatud teenuste, näiteks nagu hotelliteenused ja tegevused, tagamiseks.  Sellisel juhul on tarnijad individuaalsete andmekontrollijate rollis;
 • Kui me oleme seaduslikult kohustatud seda tegema:
 • DFDS võib anda kolmandatele pooltele koondstatistikat meie klientide, müügi, liikumiseelistuste, kliendikaardi liikmelisuse ja muud sellega haakuva saidi teavet.
 • Lisaks võib DFDS tagada teavet oma klientide kohta kolmandatele pooltele, kes tagavad teenuseid või täidavad ametiülesandeid meie nimel, kaasaarvatud maksekaardi töötlemine, majandusnalüüs, klienditeenindus, turundus või uuringute levitamine. 
 • Samuti võime lubada kolmandatel isikutel koguda teavet meie nimel, sealhulgas vajadusel, kasutada meie veebisaidi funktsioone või hõlbustada teie huvidega kohandatud veebipõhise reklaami kohaletoimetamist.  
 • Me võime jagada teie andmeid kolmanda isikuga, kes võib aktiivselt teostada järelpäringuid puudulike andmetega broneeringute kohta e-posti teel.
 • Teie e-posti aadressi võidakse jagada Facebookiga sotsiaalmeedia turunduskampaaniate tarvis.
 • Juhul, kui me müüme DFDS'i, selle töötajate või muude vara või turvalisuse või juhul, kui me müüme või likvideerime ükskõik millise äri või varade osa;

Selline jagamine toimub kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega ja ainult usaldusväärsete kolmandate isikutega.

Me püüame teid teie andmete kogumise ajal alati selgestimõistetavalt teavitada teie andmete kasutamise ja võimaliku avalikustamise kohta. Kui andmete kogumise hetkel ei ole otstarbekas seda teha, teavitame teid võimalikult kiiresti, kui puudub põhjendatud alus selle mittetegemiseks. Näiteks kui see on vajalik kuriteo ärahoidmiseks või avastamiseks või kui seadusega on teisiti sätestatud.  

Turvalisus ja ohutus pardal

Pärast põhjalikke uuringuid saab ebasoovitavate reisijate nimesid paigutada asutusesisesesse nimekirja, et vältida nende reisijate broneeringuid ja reise meie firma kaudu, kui laeva kaptenil on alust arvata, et nimetatud reisijad kujutavad endast turvariski ning kui selleks annavad alust reisi tingimused. Reisijad loetakse turvariski, kui nad on ohustanud enda, laeva , meeskonna või teiste reisijate ohutust, kui nende käitumine on eelmise reisi ajal olnud ebakohane või kui nad ei ole järginud ohutusnõudeid. DFDS registreerib ebasoovitavate reisijate kohta vajalikud isikuandmed. See väldib meie reisilaevadel määratud aja jooksul selliste reisijate broneeringuid, kes kujutavad endast turvariski. Nimetatud teavet ei säilitata kauem kui vaja. ​

Teie luba

DFDS veebilehe kasutamisel nõustute DFDS'i poolt eespool nimetatud teabe kogumise ja kasutamisega ülalkirjeldatud viisil. Kui meie privaatsuseeskirjad peaks muutuma, teeme asjakohaseid muudatusi viisil, mis võimaldab teil alati olla teadlik sellest, milliseid andmeid me kogume, kuidas me neid kasutame ja millistel asjaoludel neid avalikustada võib. 

Kas soovite oma andmete kohta rohkem teavet?

Olete alati oodatud meiega ühendust võtma ning esitama küsimusi andmete kohta, mida me kogunud oleme ning võite meie käest paluda meie poolt kogutud ja töödeldud isikuandmete kirjeldust ning seda, millist liiki osapooltele DFDS võib kindlasti või arvatavasti neid andmeid avalikustada.

Samuti olete teretulnud meiega ühendust võtma, kui soovite, et me parandaks, kustutaks või blokeeriks ebatäpset teavet. DFDS üritab alati vastata asjakohastele päringutele esimesel võimalusel.

Palume teil saata kõik palved või küsimused aadressile privacy@dfds.com.

Kui olete registreerinud meie elektroonilise uudiskirja saajaks, võite alati tellimuse tühistada kirjas oleva lingi kaudu või võttes ühendust DFDS'iga ülaltoodud aadressil.​


Andmete eest vastutab:

DFDS A/S

Aadress: Sundkrogsgade 11, DK-2100 Copenhagen, Denmark

Reg.nr.:

Tel.: +45 33 42 33 42​

Kellega võtta ühendust

Kui teil on küsimusi privaatsuseeskirja kohta või soovite saada ülevaadet nende isikuandmete kohta, mida teie kohta säilitatakse, võite meiega ühendust võtta aadressil:  Privacy@dfds.com

Kui eelistate ühendust võtta kohaliku kõnekeskusega, võite seda julgelt teha. Nad aitavad teid juhul, kui teil on küsimusi.

Kui teil on kaebus

Kui soovite esitada kaebuse, palume teil võtta ühendust aadressil:  Datatilsynet, Borgergade 28 (5), 1300 København K, Denmark.  ​