Soovitused puuetega inimeste reisimiseks DFDS-ga

DFDS teeb kõik selleks, et  puudega või piiratud liikumisvõimega isikute reisimine oleks võimalikult lihtne ja mugav.
Ettevõte püüab kindlustada, et kõik reisijad saaksid kasutada ettevõtte teenuseid alati kui see on turvaline ja võimalik.
Reisimisteenust ei saa keelata vaid puude või piiratud liikumisvõime põhjendusel, ja vastavatel isikutel on õigus reisida ilma lisakuludeta võrreldes samasuguseid teenuseid kasutavate tavareisijatega. 
Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutel on õigus eriabile sadamas ja laeval. Eriabi sisaldab abi laevale minekul ja mahatulekul, abi pagasi või kaasaskantava meditsiinilise vahendi transportimisel ning tualetini jõudmisel.
Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikud peavad vedajat broneeringu tegemise ajal teavitama, kas neil on erivajadusi seoses transpordi või majutusega.  Ettevõttel võivad olla piirangud teenustele, mida ta suudab mõistlikul viisil pakkuda.​

Informatsioon, ligipääs ja broneerimine

Püüame kindlustada, et info ja teenustele ligipääsu tingimused oleksid kättesaadavad sobivas ja ligipääsetavas formaadis.  
Kui Teil või Teie reisikaaslasel on kuulmispuue, siis palun teavitage sellest laeva Infolauda.  Laeva teenindav meeskond kindlustab, et saaksite kätte kõik olulised teadaanded, mis tehakse laeval avalike teavitussüsteemide kaudu.  

Broneerimine  

Tegemaks Teie reisi DFDS-iga võimalikult mugavaks, peate vedajat broneeringu tegemise ajal teavitama, kas Teil on erivajadusi seoses majutuse, istekoha või muude vajalike teenustega või kas Teil on vaja kaasa võtta meditsiinitehnikat. Mis tahes muu abi vajadusest peavad puudega või piiratud liikumisvõimega isikud teavitama vedajat või terminalioperaatorit hiljemalt 48 tundi enne abi vajamist ning nad peavad ilmuma määratud kohta kokkulepitud ajal enne avaldatud pardalemineku aega.  

Broneerimisel reisibüroo või reisikorraldaja kaudu tuleks abi vajadusest teavitada reisibüroo agenti, kes edastab vastava info DFDSile.  

Pärast erivajaduste hindamist võib DFDS nõuda, et Teil peab olema saatja, kes aitab Teid reisi jooksul. Enne vastava nõude esitamist vestleme Teiega ja arvestame igakülgselt Teie soovidega. Vastav saatja reisib kaasa tasuta.  

Kui olete enda erivajadusest meid teavitanud, siis lisatakse Teie broneeringu külge märge, mis kindlustab, et Teie erivajadustega arvestatakse.  

Pärast broneeringu tegemist saadetakse Teile ka kinnitus, et vajadus abi järele on meie poolt teatavaks võetud.  
Kui Te ei ole vastavat kinnitust saanud, siis on Teie kohus võtta ise meiega ühendust, vastasel korral ei saa me kindlustada teenuse kättesaadavust.  ​

Infot Teie kohta hoitakse diskreetsel viisil ja konfidentsiaalsena vastavalt meie privaatsuspoliitikale.  
Infot jagatakse ja kasutatakse vaid teenuse tagamiseks ning laevapersonali informeerimiseks juhuks, kui hädaolukorras on vaja täiendavat abi osutada.  

Kui Te ei ole enne reisi meid teavitanud oma erivajadustest, siis me ei saa garanteerida vajalikku abi reisimisel sadamates ja laevade pardal. DFDS teeb mõistlikke pingutusi, et tagada abi, kuid sellist abi ei saa siiski garanteerida.​  

Reisimine DFDS-ga

Turvalisuse kaalutlustel saame pakkuda üheaegselt toitlustusteenust 5 ratastoolis reisijale.

Puudega isik või liikumispuudega isik (puudega isik) on mistahes isik, kelle liikumisvõime transpordi kasutamisel on piiratud mistahes füüsilise puude (mis on sensoorne või lokomotoorne, püsiv või ajutine), vaimupuude või kahjustuse või mistahes muu puude põhjuse või vanuse tõttu ning kes oma olukorra tõttu vajab eritähelepanu ja kelle erivajadustele vastavaks tuleb kohandada kõigile reisijatele kättesaadavad teenused.  

Kuulmispuue   
Kui Teil või Teie reisikaaslasel on kuulmispuue, siis palun teavitage sellest reisi broneerimisel ja ka laeva Infolauas. Laeva meeskond kindlustab, et saaksite kätte olulised teated, millest teavitatakse reisijaid avalike teavitussüsteemise kaudu.  

​Nägemispuue   
Kui Teil või Teie reisikaaslasel on nägemispuue, siis palun mainige seda broneeringu tegemisel ja teavitage laeva infolauda. Laeva meeskonnaliikmed aitavad Teil leida vajalikud kohad ja aitavad nii palju kui võimalik.  

Meditsiinitehnika ja liikumisabivahendite kaasamine  
Liikumisabivahendi ja meditsiinitehnika kaasa võtmisest reisija majutusse või hoidmisest sõidukis tuleb meid teavitada broneeringu tegemisel.  
Kliendid võivad reisida meditsiinilise hapnikuga juhul kui neil on arstitõend, mis kinnitab hapniku vajadust. Meditsiinilise hapniku võimalikust kasutamisest laeval tuleb informeerida broneeringu tegemisel. Saame kanda maksimaalselt 6 x kuni 60 liitrise veemahu mõõtmetega agregaate.  

​​Juhtkoer   
Koos juhtkoeraga reisimisel on oluline, et teavitaksite sellest DFDSi ning et koer vastab lemmikloomadega reisimise nõuetele. Juhime ka tähelepanu, et merereis võib olla loomadele stressi tekitav ning et kõigi teiste reisijate mugavust ja turvalisust ei tohiks seetõttu ohtu seada. Te olete koera eest vastutav terve reisi ajal.  

Laevale minek ja laevalt maha minek sadamates  
Check-ini kellaaja leiate enda broneeringukinnituselt. Sadamates on puuetega inimestele sobivad ja hea ligipääsuga parklad. Mõnedes sadamates on pakume ka ratastoole. Samuti pakume ratastoole laevade pardal ette teatamisel broneerimise ajal ja saadavuse korral. Autoga reisijad saavad laeval parkida lifti lähedusse ning vajadusel laevameeskonna abi kasutada.  

Sadamates

Meie terminalides ja sadamates on järgmised ruumid piiratud liikumisvõimega ja erivajadustega isikutele:
​Terminal / SadamRatastoolTualettruumLift
Klaipeda (CKT)EiJahJah
Klaipeda (SSS)EiJahEi
KarlshamnEiJahJah
KielEiJahEi
PaldiskiEiEiEi
Kapellskär​​EiJahJah
DunkirkEiJahJah
CalaisEiJahJah
DoverEiJahJah
KopenhaagenEiJahJah
OsloEi (nõudmisel)JahJah
Amsterdam (Ijmuiden)JahJahJah
NewcastleJahJah​Jah
NewhavenJahJahEi
DieppeJahJahEi

Laevade pardal

​​

​​Laevade ruumidesse pääseb ratastooliga ligi. Kui vajate reisi ajal abi, võtke palun ​ühendust laeva infolauaga. Ligipääsetavad ruumid piiratud liikumisvõimega ja erivajadustega isikutele:​

​LaevRatastoolTualettruumLift​​
ATHENA SEAWAYSJahJahJah
REGINA SEAWAYSJahJahJah
VICTORIA SEAWAYSJahJahEi
OPTIMA SEAWAYSJahJahJah
LIVERPOOL SEAWAYSJahJahJah
CALAIS SEAWAYSJahJahJah
DOVER SEAWAYSEiJahJah
DELFT SEAWAYSEiJahJah
DUNKERQUE SEAWAYSEiJahJah
PEARL SEAWAYSJahJahJah
CROWN SEAWAYSJahJahJah
KING SEAWAYSJahJahJah
PRINCESS SEAWAYSJahJahJah
MOLO SEAWAYSEiJahJah
COTE D'ALBATREJahJahJah
SEVEN SISTERSJahJahJah
Paldiski-Kapellskär liinil, laeval Liverpool Seaways on järgmised võimalused:

- Kaks invakajutit, mis sobivad nii kahele kui ka neljale reisijale.
- Liftid, kuhu saab siseneda tavamõõtmetes ratastoolidega:
    - Kaks lifti mõõtmetes 130 cm x 148 cm, ukseava laius – 78 cm. Tähelepanu – kõrge lävepakk 4. tekil lifti sisenemisel. Lifti kõrval on olemas väike teisaldatav kaldtee.
- 5. tekil, kus on kõik avalikud ruumid: baar, restoran, pood, raamatukogutuba, on avalikud tualettruumid, kuhu saab ratastooliga siseneda.

Erandid

​Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute puhul ei saa keelduda ligipääsust meie teenustele välja arvatud juhtudel kui: 

- Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute transport rikub rahvuslikke või rahvusvahelisi turvalisuse tagamise seadusi ja regulatsioone.

- Laeva või sadama disain ja infrastruktuur ning varustatus muudab võimatuks puudega, piiratud liikumisvõimega isikute turvalise laevale mineku, laevalt maha mineku või transpordi. Vastaval põhjusel broneeringust keeldumisel teavitame me põhjustest viivitamatult. Kliendi nõudmisel esitame põhjendused kirjalikult, mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul peale taotluse saamist. Broneeringust keeldumise puhul viidatakse põhjenduses vastavatele turvalisuse regulatsioonidele ning kaebustega tegelevatele institutsioonidele.​

Õigus esitada kaebusi vedajale ja riiklikele täitevasutustele

Reisijatel on õigus esitada vedajale ja riiklikele täitevasutustele kaebusi kahe kuu jooksul alates kuupäevast, mil teenust osutati või oleks tulnud osutada.
 
Vedajatel ja terminalioperaatoritel peab olema välja töötatud kaebuste käsitlemise mehhanism. Ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest teavitab vedaja või terminalioperaator reisijat sellest, kas tema kaebus on põhjendatud, tagasi lükatud või on veel käsitlemisel. Lõpliku vastuse peab vedaja või terminalioperaator reisijale andma hiljemalt kahe kuu jooksul pärast kaebuse saamist.

Kaebusi määruse (EL) nr. 1177/2010 sätete väidetava rikkumise kohta võivad reisijad esitada riiklikele täitevasutustele.